Irene Monasterolo benoemd tot hoogleraar Climate Finance

Irene Monasterolo

Irene Monasterolo is per 15 oktober 2023 benoemd tot hoogleraar Climate Finance aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Ze zal werken aan klimaateconomie en klimaatfinanciering, waaronder klimaatstresstests, klimaateffecten op soevereine fiscale en financiële stabiliteit, groen fiscaal en financieel beleid, de beschermingskloof voor klimaatverzekeringen en leeninstrumenten voor klimaatadaptatie.

Irene Monasterolo


Irene Monasterolo is gepromoveerd in agrifood-economie en statistiek aan de Universiteit van Bologna (2012) en was postdoc aan de Universiteit van Boston. Irene is associate editor bij Ecological Economics, en fellow bij het Instituut Louis Bachelier en bij SUERF.

Haar onderzoek draagt bij aan het analyseren van de rol van financiën bij aanpassing aan klimaatverandering. Daarvoor ontwikkelde Irene Monasterolo methoden om de macrofinanciële klimaatrisico's en de rol van groen financieringsbeleid in de koolstofarme transitie te analyseren. Haar onderzoek naar klimaatstresstests en het EIRIN Stock-Flow Consistent gedragsmodel is gepubliceerd in toptijdschriften (waaronder Science en Nature Climate Change) en toegepast door internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank, de Monetaire Autoriteit van Singapore, de Europese Bankautoriteit en nationale centrale banken.

De verwachtingen van beleggers en de financiële risicobeoordeling zijn van cruciaal belang voor het maken of mislukken van de koolstofarme transitie.

Ik ontwikkel onderzoeksprojecten die directe impact hebben op hoe investeerders en financiële instellingen klimaat-financiële risico's beoordelen en managen, en bijdragen aan het vergroten van de sociaaleconomische en financiële veerkracht tegen klimaatverandering.

Irene Monasterolo

Ik kijk er erg naar uit om te beginnen aan mijn nieuwe functie aan de Universiteit Utrecht, binnen het U.S.E. Finance-team van de School of Economics, zegt Monasterolo. Het is een uiterst dynamische onderzoeksomgeving die hoogwaardig en beleidsrelevant academisch onderzoek ontwikkelt over onderwerpen die nauw verbonden en complementair zijn aan mijn onderzoek in klimaateconomie en financiën.

Financiën en economisch beleid spelen een belangrijke rol bij het verzachten van en aanpassen aan de klimaatverandering. In dit verband kan gedegen en onafhankelijk academisch onderzoek een relevante bijdrage leveren aan de besluitvorming om de urgentie van de klimaatcrisis en de macrofinanciële gevolgen ervan aan te pakken. Bij U.S.E. kan ik onderzoeksprojecten ontwikkelen die een directe invloed hebben op hoe investeerders en financiële instellingen klimaat-financiële risico's beoordelen en managen, en bijdragen aan het ontwerp van beleidsinstrumenten die de sociaaleconomische en financiële veerkracht tegen klimaatverandering vergroten.

Klimaatimpact en adaptatie in het financiële stelsel


Bij U.S.E. zal Monasterolo werken aan klimaateconomie en klimaatfinanciering, waaronder klimaatstresstests, klimaateffecten op soevereine fiscale en financiële stabiliteit, groen fiscaal en financieel beleid, de kloof in de bescherming van klimaatverzekeringen en leeninstrumenten voor klimaatadaptatie.

Charles van Marrewijk, afdelingshoofd U.S.E. over Irene Monasterolo: Irene Monasterolo studeerde aan de Universiteit van Pavia en de Universiteit van Bologna en werkte aan de Universiteit van Boston, de Vienna University of Economics and Business (Oostenrijk) en EDHEC Business School (Frankrijk). Ze heeft ook gewerkt als consultant voor verschillende instellingen (waaronder de Wereldbank en het Europees Stabiliteitsmechanisme). Haar onderzoek draagt bij aan het begrijpen van de rol van financiën bij het behalen van de klimaatdoelstellingen in zowel hoge inkomens als ontwikkelingslanden, en de beoordeling van klimaat-financiële risico's en kansen in de koolstofarme transitie.

Ze is mede-ontwikkelaar van de veel geciteerde klimaatstresstest van het financiële systeem, die klimaatscenario's insluit in financiële waarderingsaanpassing en risicobeoordeling van beleggers, en richtte zich onlangs op het samenspel van de verwachtingen van beleggers en de geloofwaardigheid van het klimaatbeleid.

Ze is actief en succesvol in fondsenwerving voor grote projecten. We verwachten dat haar expertise en activiteiten het duurzame financieringsprofiel van U.S.E. aanzienlijk zal versterken. Ze zal ook lesgeven en betrokken zijn bij (phd) studentenbegeleiding en het bevorderen van de (inter)nationale zichtbaarheid en impact van U.S.E.