16 juli 2019

Innovatieve 3D dynamische modellen voor het bestuderen van proefdieren

Daniela Salvatori (onlangs benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Centrale Diergeneeskunde, LUMC) en Beerend Hierck (Anatomiedocent LUMC) hebben een subsidie van 22.000 euro ontvangen van de Gratama Stichting. Hun onderzoek heeft tot doel dynamische 3D-modellen te ontwikkelen.

Met de modellen willen ze de anatomie van muizen en ratten bestuderen en kennis opdoen; de dynamische modellen zullen operaties nabootsen en kenmerken van genetisch gemodificeerde dieren bestuderen. Dit onderzoeksproject bouwt voort op bestaand onderzoek naar de effectiviteit van de 3D menselijke anatomie en wordt uitgevoerd in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde.