Anatomische Collectie en Productie

Anatomische collectie diergeneeskunde

Collectie Anatomie

Om een goede dierenarts te worden moet je goed weten hoe de ruimtelijke verhoudingen en de opbouw van het lichaam en de organen van een dier zijn, de anatomie. Om dit duidelijk maken gebruiken we in het anatomieonderwijs in de anatomie veel gebruik van preparaten. De faculteit heeft een hele grote verzameling waarvan een deel in het studielandschap te vinden zijn.

Alle diersoorten die voor de dierenarts het meest relevant zijn, zijn ruim vertegenwoordigd. Van de landbouwhuisdieren, rund, schaap, geit, varken en van de kip zijn veel preparaten beschikbaar. Van hond, kat en paard zijn honderden, soms zeer gedetailleerde preparaten, beschikbaar. Voor het meer zoölogisch en vergelijkend morfologisch georiënteerde onderwijs, zoals het blok Organisme voor Biomedische Wetenschappen en voor verschillende Diergeneeskunde keuzevakken, zijn preparaten gemaakt van zeer uiteenlopende diersoorten. Diersoorten variëren van muis tot olifant en van haai, via schildpad en cavia, tot struisvogel.

Experts in preparaten maken

De faculteit heeft zijn eigen prepareerafdeling. Hier worden de preparaten voor het anatomieonderwijs gemaakt en bewaard. Door jarenlange ervaring en gebruik van verschillende technieken maakt het team van deze afdeling prachtige preparaten waardoor we minder gebruik hoeven te maken van proefdieren voor het onderwijs. De preparaten worden met verschillende technieken vervaardigd.

  • Dissecties: dit zijn dieren of delen van dieren of organen waarvan onderdelen door ontleding zichtbaar zijn gemaakt. Deze preparaten worden bewaard in een conserveervloeistof.
  • Skeletten: de botten en de schedel van een dier kunnen worden schoongemaakt door maceratie. Hierdoor wordt het spier- en peesweefsel van de botten verwijderd. De gebleekte en gedroogde botten worden gemonteerd tot complete skeletten.
  • Afgietsels: met dunvloeibare kunststoffen kunnen afgietsels worden gemaakt van holle ruimten en vaatstelsels. Hiermee kan de ruimtelijke structuur van bloedvatsystemen of luchtwegen worden bestudeerd.
  • Plastinaten: op het plastinatielaboratorium kan een dissectie of orgaan worden geïmpregneerd met kunststoffen. Hierdoor kan een dergelijk preparaat droog worden bewaard.