Informaticus Tim Baarslag benoemd tot fellow van de Netherlands Academy of Engineering

Nieuw initiatief met topexperts

De Utrechtse informaticus Tim Baarslag is één van de topexperts die benoemd zijn om toe te treden tot de Netherlands Academy of Engineering (NAE). De NAE is een nieuw initiatief waarin een selectie van de belangrijkste deskundigen en vernieuwers uit de wetenschap samenkomt. Het doel is om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken vanuit de nieuwste technologische ontwikkelingen. De NAE wordt mede gefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat.

Tim Baarslag, NAE-lid

Technologische ontwikkelingen, van elektriciteit tot kunstmatige intelligentie, hebben de wereld ingrijpend veranderd. Volgens de NAE is het verstandig inzetten van technologie cruciaal voor het realiseren van innovaties die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling van onze samenleving; een samenleving met bovendien een brede toegang tot goede gezondheidszorg, voeding, energie, water en huisvesting.

De meeste landen om ons heen hebben al een Academy of Engineering en deze spelen een belangrijke rol in het technologische speelveld

Tim Baarslag, NAE-lid

Belangrijke rol

Tim Baarslag noemt het een ontzettende eer om bij de allereerste lichting van de NAE te zitten. "De meeste landen om ons heen hebben al een Academy of Engineering en deze spelen een belangrijke rol in het technologische speelveld", zegt hij. "Ik zie er daarom erg naar uit om, samen met de andere leden, invulling te geven aan de Academy of Engineering in Nederland." Een belangrijke doelstelling van de NAE is de positionering van Nederland ten opzichte van internationale initiatieven. "Op het gebied van artificial intelligence gaat het dan bijvoorbeeld over de European Chips-Act en de AI-Act. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren", aldus Baarslag.

Computers die kunnen onderhandelen

Baarslag is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en bestudeert intelligente en autonome systemen die gezamenlijke beslissingen kunnen nemen. Praktische toepassingen zijn, onder andere, Internet of Things, handel, zelfrijdende voertuigen en digitale privacy- en beveiliging. In 2022 ontving hij een Vidi-beurs om zijn eigen onderzoekslijn op te zetten naar algoritmen voor onderhandelingen die voor de mens te complex zijn om te overzien. In 2018 gebruikte hij zijn algoritme bij het kopen van een huis, waarmee hij veelvuldig in de media verscheen. Baarslag trad in 2020 toe tot De Jonge Akademie en werd, onder meer, in 2020 geselecteerd door Elsevier als een van de vier academische talenten om in de gaten te houden.

Inauguratie

Alle 62 NAE-leden zijn experts uit kennisinstellingen, bedrijven en startende ondernemingen. Ze zijn actief in verschillende sectoren, waaronder hightechsystemen en materialen, ICT, gezondheidszorg, energie, waterbeheer en voedsel. Ze werden benoemd via een zorgvuldig nominatie- en evaluatieproces, uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. De NAE kiest vanaf 2024 jaarlijks tien nieuwe leden. Op maandag 13 november vindt de feestelijke inauguratie van de leden plaats in De Nieuwe Kerk in Den Haag. Daarbij zijn de demissionair ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat aanwezig.