Hoe kwalijk zijn stereotiepe opvattingen over mannen- en vrouwenrollen?

Mannen moeten werken, vrouwen moeten zorgen. Zijn zulke stereotiepe opvattingen over mannen- en vrouwenrollen kwalijk? En zo ja, in welke mate? Universiteitshoogleraar en sociaal psycholoog Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) bracht het wetenschappelijk onderzoek over genderstereotypen bijeen en publiceerde haar artikel in het Amerikaanse tijdschrift Annual Review of Psychology.

In haar overzicht behandelt Ellemers een aantal veel voorkomende mythes en veronderstellingen over verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze laat onder andere zien dat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen mede het gevolg zijn van de manier waarop we jongens en meisjes opvoeden, en hoe deze versterkt worden door de maatschappelijke rollen en taken die ze vervullen. 

Ondermijnend

Daarnaast betoogt de Utrechtse sociaal psycholoog dat stereotiepe verwachtingen, ook onbewust en onbedoeld, een grote invloed kunnen hebben op de levenskeuzes die mensen maken, en op de ambities die ze hebben. Ellemers laat zien dat alles wat we in de media horen en zien over hoe mannen en vrouwen ‘nu eenmaal zijn’, ondermijnend kan werken voor het professionele succes van vrouwen, maar ook slecht is voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van mannen.  

Ontkennen dat stereotypen een rol van betekenis spelen is onzinnig.

De werkloze man

Een van de voorbeelden die Ellemers geeft, is de werkloze man. Omdat de stereotiepe opvatting verlangt dat gezonde mannen (hard) werken, is het niet ondenkbaar dat een man zich waardeloos voelt door zijn werkloze bestaan. Kunnen we dit soort stereotypen doorbreken? “Ontkennen dat stereotypen een rol van betekenis spelen is onzinnig”, stelt Ellemers. “Volgens mij moeten we juist accepteren dat we allemaal in stereotypen denken. Die feilbaarheid erkennen is de sleutel om ongewenste uitkomsten van stereotiep denken aan te kaarten.”

Het artikel van Naomi Ellemers verscheen in Annual Review of Psychology.

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl