Prof. dr. Naomi Ellemers

Universiteitshoogleraar 
Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H 1.38
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Naomi Ellemers

Universiteitshoogleraar
Sociale Wetenschappen
030 253 4575
n.ellemers@uu.nl

“Spreek mensen niet aan op hun moraliteit, maar zoek samen naar nieuwe spelregels voor passend gedrag.”


Onderzoeksfocus
: Sociale veiligheid, Diversiteit en Inclusie, Integriteit en ethisch klimaat, Leiderschap en cultuurverandering.

Naomi Ellemers is sinds 2015 sociaal en organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ellemers werd verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), tot corresponderend lid van de Britse Academie, en tot internationaal lid van de American Academy of Arts and Sciences. Ze ontving onder meer de NWO-Spinoza Award, en is voorzitter van het bestuur van het NWO Zwaartekracht programma over duurzame samenwerking (SCOOP).


Van 2015 tot 2023 was ze lid externe raad van commisarissen PwC Nederland (expert cultuur en gedrag)

Ze is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Integratiefonds (nu: Nederlandse InclusiviteitsMonitor) en een van Athena's Angels.

Focus op hoe mensen met elkaar leven en samenwerken

Naomi Ellemers doet onderzoek naar de manier waarop mensen met elkaar samenleven en samenwerken in groepen. Zij kijkt vooral hoe het gedrag van personen beïnvloed wordt door anderen om hen heen - of ze nu wel of niet aanwezig zijn. Zij doet experimenten naar hersenactiviteit en lichamelijke stress, maar kijkt ook hoe mensen zich gedragen op het werk.

Specialisatie: diversiteit & inclusie en integriteit & ethisch gedrag

De twee onderwerpen waarin ze zich gespecialiseerd heeft zijn: diversiteit & inclusie, en integriteit & ethisch gedrag.

Vanuit dit perspectief bestudeert zij onderwerpen zoals diversiteit en innovatie in teams en organisaties, loopbaanontwikkeling van vrouwen en etnische minderheden, motivatie en commitment in werk teams, en ethische normen en moreel gedrag in (professionele) groepen.

Haar wetenschappelijke kennis zet zij ook in voor toegepaste vraagstukken, organisatie advies, en professionele ontwikkeling, onder andere wat betreft toezicht op organisatiecultuur en ethisch klimaat, impliciete vooroordelen in werving en selectie, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij is als kernonderzoeker actief in het NWO-Zwaartekrachtprogramma Sustainable Cooperation (SCOOP).

SCOOP Intro

SCOOP Congres

 

Van 2020 - 2022 leidde ze de KNAW-commissie 'Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap' waar ze op verzoek van de minister van OCW de gids 'het advies' Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - Van papier naar praktijk publiceerde met handreikingen en tips om de problemen met ongewenst gedrag te voorkomen of vroegtijdig bij te sturen.

Naomi Ellemers vertelt over het advies

 

 


Presentatie “Effects of gender bias in organisations” Wetenschappelijke symposium “Gender Bias: Sciences & Practices, Paris Brain Institute 8 april 2022


Ronde tafel gesprek over “De oorsprong van genderverschillen” met o.a. Naomi Ellemers, Paris Brain Institute, 8 april 2022


Publicaties