Het virtueel museum

Met behulp van nieuwe technologie zou cognitieve behandeling nog meer op maat gemaakt kunnen worden. Zo zou trainen op eigen niveau makkelijker worden gemaakt en zou veel gedetailleerder inzicht kunnen worden verkregen in de cognitieve strategieën en mogelijkheden van revalidanten. Neuropsychologie UU werkt hier nauw samen met de eindgebruikers, namelijk de behandelaars en revalidanten, o.a. via De Omring, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie.

Meer informatie
Website Inholland