Het nieuwe normaal is lokaal

UU gaat samenwerking aan met Amped / Local2Local

Lokaal eten, voedsel dat geproduceerd is in je eigen regio, en de korte keten, producten van de boer naar burger of restaurant, zijn in opkomst, maar de omvang is nog zeer beperkt. Terwijl het veel meer de standaard moet worden. De actualiteit van oorlog en COVID illustreert dat de import van voedsel zomaar kan stagneren en de regio heeft de potentie om gezond en duurzaam voedsel te produceren. Een regionaal voedselsysteem met regeneratieve landbouw draagt ook bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, en stimuleert de lokale economie en de verbinding tussen stad en platteland.

Foto van de ondertekening van samenwerking tussen UU en AMPED
Afgesproken! Anton Pijpers en Mark Frederiks, met daar achter Simone Pekelsma, Johan Garssen, ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme en Freek van Muiswinkel (Foto: Ivar Pel)

Future Food Utrecht van Universiteit Utrecht en AMPED/Local2Local zullen intensief gaan samenwerken op het gebied van deze transitie naar lokaal voedsel en een regionaal voedselsysteem, erfgoed en landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De afgelopen jaren is er enorm veel werk verricht om een robuuste korte keten in Utrecht op te bouwen. Met deze samenwerking moet de transitie in een versnelling kunnen komen. Op vrijdag 13 mei is deze samenwerking officieel van start gegaan in het bijzijn van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de Taskforce Korte Keten, Professor Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, Mark Frederiks, CEO van Amped en Local2Local, en professor Johan Garssen, voorzitter van Future Food Utrecht.

De kracht van de samenwerking ligt in de kennis van onderzoekers, het enthousiasme van studenten, het onderwijsprogramma van de universiteit en het netwerk van Amped en Local2Local. Onderzoekers van Future Food Utrecht doen onderzoek naar de transitie naar zo’n korte keten met directe afzet. Er zijn al meer dan 500 studenten van de UU, de HU en de HKU die meedoen aan projecten en initiatieven van Local2Local, zoals de groentetasutrecht.nl, werken bij een fruitteler of een stageopdracht bij een food festival. Local2Local heeft een netwerk van boeren in de regio die Utrecht kunnen 'voeden' en waarmee we binnen een living lab gezamenlijk kunnen experimenteren. Met het Future Food lab en samenwerking met de cateraar Compass Group Nederland kunnen in de toekomst alle studenten en medewerkers van de UU toegang krijgen tot duurzaam, gezond en lokaal voedsel en worden we een voorbeeld voor de regio en daarbuiten. Ook zijn er beginnende ideeën voor de ontwikkeling van een landwinkel op de campus.

Meer informatie

Future Food Utrecht is een platform voor wetenschappers en externe stakeholders waarop zij door middel van uniek transdisciplinair onderzoek en onderwijs bijdragen aan de transitie van de voedselketen naar een duurzame wereld. De ambitie is te streven naar diëten die zowel goed zijn voor de planeet als voor al haar bewoners.

Amped is gespecialiseerd in de transitie van voedselsystemen en gaat de uitdagingen aan door nieuwe vormen van samenwerking, marktmodellen, technische en sociale innovatie en een andere kijk op systemen, waardoor duurzame oplossingen ontstaan op economische, ecologisch en maatschappelijk gebied. Amped is het moederbedrijf van Local2Local.

Local2Local is een korte ketenonderneming die werkt aan een verbonden regionaal voedselsysteem in de regio Utrecht, in samenwerking met boeren, studentencommunities, zakelijke klanten, onderwijs, (semi-)overheid en zorg. Local2Local werkt daarnaast samen met 7 andere korte keteninitiatieven in omringende regio’s.

Prins Carlos de Bourbon de Parme is voorzitter van Stichting Compazz en van de Raad van Advies van de Taskforce Korte Keten. Stichting Compazz heeft als doel het versnellen van circulaire economie, duurzame innovatie en transities, zoals voedsel als energie. De Taskforce Korte Keten is een organisatie die initiatieven op het gebied van korte voedselketens ondersteunt en verbindt.