Het echte verhaal over de behandeling van FIP

Feline infectieuze peritonitis (FIP) wordt veroorzaakt door het Feline Corona Virus (FCoV). FIP is een ziekte met een vaak dodelijke afloop en was tot voor kort een ziekte zonder mogelijke behandeling. 19 juni 2023 is de Universiteitskliniek Gezelschapsdieren (UKG) een trial gestart in samenwerking met AniCura Haaglanden en Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem om de behandeling van FIP-patiënten met GS-441524 te onderzoeken. Sindsdien zijn er ruim 150 patiënten geïncludeerd met een tussentijds succespercentage van maar liefst 80-85%. De patiënten die toch overlijden, zijn in veel gevallen bij start van de behandeling al in een slechte toestand. Kortom, de trial is zeer veelbelovend en al veel patiënten hebben de trial inmiddels al succesvol afgerond.

Hoewel de resultaten heel positief zijn, is er sinds de start van de trial ook een toename gezien van mis- en desinformatie. Deze informatie wordt met name verspreid door FIP warriors. Om bewustwording te creëren en deze desinformatie tegen te gaan, zijn hieronder enkele tussentijdse bevindingen voor dierenartsen en eigenaren gezet.

  • Patiënten kunnen WEL direct met orale medicatie starten. Dat is na 8 maanden onderzoek duidelijk bewezen.
  • De medicatie mag WEL gemengd worden met een snack
  • Katten worden maar heel zelden opgenomen en alleen als ze in slechte conditie zijn (e.g. aanvullend infuus, etc. nodig hebben)
  • Onderhuids injecteren is pijnlijk, veroorzaakt ernstige aantasting van het dierwelzijn en uit het onderzoek tot nu toe is gebleken dat deze toedieningsmethode in de eerste weken volstrekt onnodig is.

Heeft u als eigenaar of dierenarts toch nog vragen, of wordt u benaderd door FIP warriors via social media, neemt u dan contact op met FIP@uu.nl of Apotheek faculteit Diergeneeskunde

Informatie FIP-protocol dierenartsen
Informatiefolder eigenaar FIP-patiënt