Nieuwe behandeloptie FIP - TvD maart 2023

Feline infectieuze peritonitis (FIP) wordt veroorzaakt door het Feline Corona Virus (FCoV). FIP is een ziekte met een vaak dodelijke afloop en was tot voor kort een ziekte zonder mogelijke behandeling. Echter, uit onderzoek van Pedersen et al. is gebleken dat GS-441524 mogelijk effectief is in de behandeling van deze aandoening. Dit zal nader onderzocht worden vanuit de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Apotheek faculteit Diergeneeskunde. Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde 148, aflevering 3, maart 2023 heeft hierover een artikel gepubliceerd. Dit artikel is hieronder beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden.