Het belang van de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij

Oratie Niels Bovenschen

Niels Bovenschen
Niels Bovenschen. fotograaf: Ed van Rijswijk

Een nieuwe behandeling bedenken voor een vorm van hersenkanker. Of samen met patiënten, artsen en wetenschappers onderzoek doen naar Long-Covid. Al tijdens de bacheloropleiding laat Niels Bovenschen studenten meewerken aan echt onderzoek en aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Op woensdag 7 juni hield Bovenschen, hoogleraar Biomedical Research-based Education aan de faculteit Geneeskunde, zijn inaugurele rede over het belang van de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij. 

Door studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen al vroeg in hun opleiding samen te laten meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen we complexe maatschappelijke problemen nog beter het hoofd bieden, stelt Bovenschen.

Er ontstaat een geheel dat groter is dan de som der delen en dat levert een win-winsituatie op voor alle partijen. Niet alleen worden de academische vaardigheden van studenten getraind, onderzoekers en artsen profiteren ook van de denkkracht en kritische blik van studenten. Ze kunnen de resultaten en data van de studenten gebruiken voor hun eigen werk. Onderwijs geven draagt bij aan de groei van onderzoekers en artsen. Aristoteles zei het al: ‘Onderwijzen is de hoogste vorm van begrijpen’. En uiteindelijk is het de patiënt die profiteert van onderzoek dat anders misschien nooit was gedaan.

Lees verder voor een uitgebreid interview met Niels Bovenschen op de UMCU-website.