Helleke van den Braber benoemd tot hoogleraar Mecenaatstudies

Prof. dr. Helleke van den Braber. Foto: Emil Cobussen
Prof. dr. Helleke van den Braber. Foto: Emil Cobussen

Prof. dr. Helleke van den Braber is per 1 januari 2020 aangesteld als hoogleraar Mecenaatstudies, vanwege Stichting Geef om Cultuur. De leerstoel is ondergebracht bij het Departement Media- en Cultuurwetenschappen.

Mecenaatstudies                                                                                                                                                                    

Het interdisciplinaire veld Mecenaatsstudies onderzoekt geefrelaties tussen kunstenaars en weldoeners.

Het stelt zich niet alleen de vraag hoe en waarom weldoeners geven aan de kunsten, maar ook hoe en waarom kunstenaars en culturele instellingen die steun aanvaarden. Mecenaat is een spel van geven en nemen dat zijn eigen rituelen, ideaalbeelden, taboes en gevoeligheden kent. De leerstoel Mecenaatsstudies is ingesteld om deze complexe culturele praktijk in kaart te brengen en te duiden.

Prof. dr. Helleke van den Braber. Foto: Emil Cobussen
Helleke van den Braber

Met haar focus op mecenaat en cultuurfinanciering beslaat de leerstoel een breed terrein aan thema’s: cultuurparticipatie, erfgoed, burgerschap en identiteit in breed cultuurhistorisch, politiek en sociaal - economisch perspectief.

Helleke van den Braber                                                                                                                                   

Van den Braber speelde een belangrijke rol in de opbouw van het onderwijs- en onderzoeksveld Mecenaatsstudies in Nederland. Ze studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, en promoveerde aldaar op een proefschrift over mecenaat in de literaire wereld tussen 1900 en 1940. Aan de Radboud Universiteit richtte ze vervolgens de succesvolle master Kunstbeleid en Mecenaat op (nu Kunstbeleid en Kunstbedrijf). Ze geeft daar leiding aan de onderzoeksgroep SCARAB, gericht op interdisciplinair onderzoek naar culturele infrastructuur en de receptie van kunst.

Helleke van den Braber doceert en schrijft over de culturele functie van het mecenaat, en over theorieën van kunstenaarschap, burgerschap, macht, creativiteit, autonomie, identiteit en legitimiteit. Daarnaast co-produceert zij cross-disciplinaire publieke debatten op het snijvlak van kunst, geld en waarde. De leerstoel kan daarnaast een rol spelen bij Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

Initiatief, samenwerking en financiering.

De Universiteit Utrecht heeft, op initiatief van en in nauwe samenwerking met de Stichting Geef om Cultuur, in 2019 de Endowed Chair Mecenaatsstudies ingesteld. Uit deze samenwerking kwam eerder een pilot van vier jaar gastfellowship Mecenaatstudies voort.                                                                                

De financiering van de leerstoel is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiro Loterij en de VandenEnde Foundation.

Stichting Geef Om Cultuur

Belangrijk voor de missie van de Stichting is het creëren van een Kenniscentrum of -platform Mecenaat, waarin alle relevante aspecten in samenhang worden ontwikkeld en direct beschikbaar worden gesteld aan het culturele en wetenschappelijke veld.

Stichting Geef om Cultuur (opgericht in 2011) heeft ten doel de bemiddeling, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van kunst en cultuur in de breedst mogelijke zin te faciliteren. De Stichting beoogt haar doel te bereiken door de ontwikkeling van innovatieve vormen van mecenaat, door het bevorderen van kwalitatief onderzoek, het bijdragen aan de openbare meningsvorming en het verspreiden van kennis en kunde over mecenaat. Belangrijk voor de missie van de Stichting is het creëren van een Kenniscentrum of -platform Mecenaat, waarin alle relevante aspecten in samenhang worden ontwikkeld en direct beschikbaar worden gesteld aan het culturele en wetenschappelijke veld.