Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur

 

Onlangs is een volledig herziene tweede druk van het Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur verschenen. Deze editie werd opnieuw geredigeerd door prof. dr. Rosemarie Buikema (Genderstudies), ditmaal in samenwerking met dr. Liedeke Plate (Radboud Universiteit). Aan het herziene handboek zijn onder andere acht volledig nieuwe hoofdstukken toegevoegd.

standaardwerk

Het Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur zet de lezer aan om met behulp van kernconcepten en recent ontwikkelde theorieën uit het vakgebied te komen tot een kritische benadering van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Genderstudies heeft zich de afgelopen decennia als jonge cultuurwetenschappelijke en maatschappijkritische discipline stevig verankerd in de praktijk van onderwijs en onderzoek. In dit standaardwerk op het gebied van genderstudies komt de basiskennis van dit vakgebied op levendige wijze aan de orde. De eerste druk van het boek verscheen onder de titel Gender in media, kunst en cultuur (Coutinho, 2007) onder redactie van Rosemarie Buikema en dr. Iris van der Tuin.

Prof. dr. Rosemarie Buikema
Prof. dr. Rosemarie Buikema

Wat is er veranderd?

In deze tweede druk zijn acht nieuwe hoofdstukken toegevoegd. De bestaande hoofdstukken zijn herschreven en geactualiseerd met hedendaagse voorbeelden, debatten en theorieën. Deze nieuwe druk is verbreed met meer thematische focus op mannelijkheid, en zijn er bijdragen van  mannelijke auteurs opgenomen. Ook wordt de rol van religie en secularisme belicht, net als de werking van sociale media, documentaire, performancekunst en graphic novels. Er is een aanvullende theoretische verdieping met betrekking tot affecttheorie, queer theory, en vraagstukken over realisme en realiteit in documentaire film. Tot slot is een uitgebreid glossarium toegevoegd waarin kernconcepten op toegankelijke wijze worden uitgelegd.

drie delen

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I behandelt de actuele debatten binnen genderstudies en levert kernconcepten en theorieën aan op het terrein van de geschiedenis van het feminisme, het hedendaags feminisme, de relatie tussen religie en emancipatie, lichaam en techniek, mannelijkheid en vrouwelijkheid, kennis en macht, zien en gezien worden, insluiting en uitsluiting, neoliberalisme en postkolonialisme. In deel II worden de theorieën en kernconcepten toegepast vanuit de specifieke cultuurwetenschappelijke disciplines waaronder film, documentaire, fotografie, nieuwe media, het stripverhaal, theater, theologie en (kunst-)geschiedenis. Deel III bevat een synthetiserende beschouwing over wat gendersensitieve analyse kan opleveren voor wetenschap en samenleving. Alle hoofdstukken behandelen de genoemde thema's aan de hand van een exemplarische kernfiguur. De verhalen van deze kernfiguren illustreren de in het hoofdstuk behandelde problematiek.

 

  • Titel: Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur (2e druk, 2015)
  • Auteurs: Rosemarie Buikema & Liedeke Plate
  • Uitgever: Uitgeverij Coutinho
  • ISBN: 9789046905012