23 mei 2019

Goede beoordeling visitatiecommissie

Deze week kwam het definitieve rapport uit van de visitatiecommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Het onderzoek van het Freudenthal Instituut kwam goed uit deze beoordeling: we ontvingen een “Very Good” voor onderzoekskwaliteit, een “Excellent” voor maatschappelijke relevantie en een “Very Good” voor Viability. Daarmee passen we in het zeer goede beeld van de gehele onderwijswetenschappen in Nederland: alle zeven gevisiteerde instituten alsmede de onderzoeksschool ICO ontvingen goede beoordelingen, variërend van Very Good, Excellent, Good, tot drie keer Excellent. Ons onderzoeksveld levert dus nationaal en internationaal kwalitatief goed onderzoek, doet internationaal goed mee en is van belang voor ontwikkelingen in de maatschappij. Daarom hulde aan alle onderzoekers en iedereen die heeft meegewerkt aan de succesvolle visitatie. Bekijk het Visitatierapport.