Gezondheidseffect van houtrook bewezen

Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat houtrook leidt tot gezondheidsklachten. De blootstelling kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Er is onvoldoende bewijs gevonden voor aantasting van de longfunctie. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, RIVM, TNO en GGD-Amsterdam. De onderzoeksresultaten zijn door het ministerie van IenW op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden.

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is de blootstelling aan houtrook vast te stellen door metingen van roet. Voor het eerst kon daarmee het effect van houtrook op de gezondheid van bewoners in kaart worden gebracht. Ook kan de rol van andere factoren, zoals luchtverontreiniging door verkeer, worden uitgesloten. De koppeling van houtrook en gezondheidseffecten maakt de weg vrij voor het meten van houtrook in overlastsituaties.

Minder lokaal dan gedacht

Er is een verband tussen gezondheidsklachten en de aanwezigheid van houtrook binnen een cirkel van twee kilometer. Bovendien bleek de blootstelling op de verschillende meetpunten vergelijkbaar. Dat betekent dat het effect veel minder lokaal is dan de onderzoekers dachten, maar ook dat de aanpak van gezondheidsklachten door houtrook vraagt om te kijken een groter gebied en niet alleen naar afzonderlijke houtstookbronnen vlakbij.

Onderzoek op vier plaatsen

Het onderzoek is uitgevoerd op vier plaatsen in Nederland: IJburg (Amsterdam), Bergen (Noord-Holland), Zutphen en De Meern (Utrecht). Tussen 8 februari en 10 mei 2021 is de gezondheid dagelijks gemonitord bij gezonde volwassenen en bij volwassenen met astma en/of COPD. Ook de blootstelling aan houtrook werd continu bepaald met behulp van luchtkwaliteitsmetingen in elk onderzoeksgebied. Ook de ervaringen van de deelnemers speelden een rol. Zij hielden daarvoor een dagboek bij.

Lees meer op de website van het RIVM
Meer over dit onderzoeksproject: 'Samen werken aan schone lucht'