Genomineerden Studentenprijzen 2020 Universiteit Utrecht bekend

De Universiteit Utrecht is trots op haar studenten die een opvallende prestatie op het gebied van hun studie of daarbuiten leveren. Daarom reikt de rector magnificus elk jaar tijdens de Opening van het Academisch Jaar twee studentenprijzen uit: de prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor een Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. Inmiddels zijn de genomineerden voor deze prijzen bekend.

Genomineerden Beste Masterscriptie 2020

Marrit Woudwijk, Geesteswetenschappen, Conflict Studies & Human Rights. The Lesser Truth. Truth Construction on Remote Warfare and the Case of the US-led anti-ISIS Coalition in Syria

Marrit Woudwijk is nominated for 'Best Master's Thesis 2020'. Picture by: Nick Chesnay
Marrit Woudwijk is genomineerd voor 'Beste Masterscriptie 2020'. Foto door: Nick Chesnay

Marrit Woudwijk verbaasde zich over hoe weinig ze eigenlijk weet en hoort van de oorlog die Nederland voert tegen de islamitische staat. De manier waarop oorlog vandaag de dag in het nieuws wordt gepresenteerd, is afstandelijk en lang niet altijd compleet: we horen en zien nog maar weinig van de mensen die in die gebieden wonen. Toch vallen er, ook door Nederlandse aanvallen, veel burgerslachtoffers. Marrit vroeg zich af hoe het kan, dat we maar zo weinig horen over deze burgerslachtoffers. Hoe kan het dat we zo weinig weten over de oorlog, die Nederland uit mijn naam voert? In haar scriptie onderzocht Marrit hedendaagse oorlogvoering, en pleit zij ervoor dat het lokale perspectief, van vluchtelingen uit die gebieden, of burgers die daar wonen, een prominentere rol moeten krijgen in de representatie van oorlogen.

Arif Ibrahim Ardisasmita, Graduate School of Life Sciences, Regenerative Medicine and Technology. Hepatocyte In Vitro Model: Maturation and Monogenic Liver Disease Modeling.

Arif Ibrahim Ardisasmita is nominated for 'Best Master's thesis 2020'
Arif Ibrahim Ardisasmita is genomineerd voor 'Beste Masterscriptie 2020'

Arif Ibrahim Ardisasmita is altijd geïnteresseerd geweest in onderzoek naar leverziekten – en het zoeken naar een medicijn. Leverpatiënten zijn echter te kwetsbaar om te gebruiken voor onderzoek. Om die reden worden er gebruik gemaakt van modellen die leverziekten nabootsen: zogenaamde in vitro-modellen, gemaakt in een kweekbakje van levercellen. Maar de veelheid van onderzoek, modellen en methodes zijn voor (beginnende) onderzoekers overweldigend: hoe kies je welk model het best werkt voor jouw onderzoek? Voor die vraag stond Ibrahim zelf ook, toen hij begon aan zijn onderzoek. Hij besloot daarom een overzicht te maken van alle in vitro-modellen voor leverziekten, en per model te weergeven wat de voor- en nadelen zijn. Dit is nog niet eerder gedaan, en hij hoopt hiermee dat mensen die net als hij ambiëren leverziekten te genezen, niet eerst hun hoofd hoeven te breken over de wirwar aan in vitro-modellen.

Errikos Kounalis, faculteit Bètawetenschappen, Nanomaterials. Combining Metal-Metal and Metal-Ligand Cooperativity Using a Naphthyridine-based Proton-responsive PNNP ‘Expanded pincer.

Errikos Kounalis is nominated for Best Master's Thesis 2020
Errikos Kounalis is genomineerd voor 'Beste Masterscriptie 2020'

Errikos liet zich in zijn onderzoek inspireren door de natuur. In verschillende enzymen zorgt een samenwerking tussen meerdere metalen, of metalen en de omringende enzymen, voor nieuwe chemische transformaties. In zijn proefschrift onderzocht Errikos de synthese van een enzyme, die de combinatie van deze twee soorten samenwerking, namelijk die tussen twee metalen, of die tussen metaal en enzyme, mogelijk maakt. Dit resulteerde in een verscheidenheid aan nieuwe verbindingen, waaronder een zogenaamde koperhydride van een nooit eerder vertoonde vlindervormige geometrie. Van koperhydriden is bekend dat ze reacties katalyseren die nuttig zijn voor de farmaceutische industrie of bijvoorbeeld voor het ontwerpen van nieuwe moleculen.

Genomineerden Bijzondere en Maatschappelijke Verdiensten 2020 

DOMCast

DOMCast is nominated for Exceptional Extracurricular Achievements
De projectleden van DOMCast, genomineerd voor Bijzondere en Maatschappelijke Verdiensten 2020

Hugo Broersen, Luka Gabreels, Ilse Gareman, Robrecht Haex, Robin IJntema, Renée Karsten, Thomas van Roijen, Maurice Visser, Wiebe Reints, Bart Both en Kiki Ernst vormen samen DOMcast: een podcast waarin al je vragen over de geschiedenis van Utrecht beantwoord worden. De respons was overweldigend: ze kregen wel 70 vragen binnen, variërend van de Romeinse tijd tot de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van archief onderzoek, interviews met wetenschappers én samen met degene die de vraag instuurt, geven zij een stem aan de diverse, soms nog ongehoorde geschiedenis van Utrecht. De podcasts van DOMcast zijn hier terug te luisteren.

Journal of Trial and Error (JOTE) 

 

Projectmember of JOTE, nominee for Exceptional Extracurricular Achievements 2020
Projectleden van Journal of Trial and Error, genomineerd voor Bijzondere en Maatschappelijke Verdiensten 2020

Iedere onderzoeker kent het wel: een essay of experiment anders uitpakt dan gedacht. Omdat de labsetting niet klopte, of omdat het stofje simpelweg niet deed wat het moest doen. Deze publicaties en onderzoeken verdwijnen vaak in de la (of prullenbak), om vervolgens door niemand gelezen te worden. Zonde, vinden Martijn van der Meer, Max Bautista Perpinyá, Maura Burke, Davide Cavalieri, Valentine Delrue, Sean Devine, Stefan Gaillard, Thomas Jorna, Lottricia Millett, Fleur Petit, Sven Rouschop en Jobke Visser, die samen het Journal of Trial and Error hebben opgericht, een open access tijdschrift voor publicaties met negatieve, of gefaalde wetenschap. Door deze gefaalde publicaties en proefjes toch te publiceren in hun tijdschrift, hopen zij van de wetenschappelijke wereld minder een wedijver te maken. In hun tijdschrift bieden ze niet alleen een podium voor zogenaamde ‘gefaalde’ wetenschap, maar nodigen ze ook filosofen, historici en andere geesteswetenschappers uit, om te reflecteren op het concept van ‘falen’ en ‘success’. Bekijk de website van Journal of Trial and Error hier

Bagijnhof Community Composting

Projectmembers of Bagijnhof Community Composting, nominee for Exceptional Extracurricular Achievements 2020
De projectleden van Bagijnhof Community Composting, genomineerd voor Bijzondere en Maatschappelijke Verdiensten 2020

Benjamin Stromback en Claire Dépit hebben samen Bagijnhof Community Composting opgericht. Intussen zijn ook Farina Shaaban, Mae Glaese, Alix Convent, Bianka Fábryová, Emil Sigmann Engh actief betrokken bij het bestuur van dit project. Samen met meer dan honderd studenten én een lokaal café, verzamelen Benjamin en Claire het afval van de inwoners van de Bagijnstraat, om dit vervolgens te composteren. Deze compost wordt gebruikt om volkstuinen van Middelburg mee te bemesten. Op deze manier willen de studenten het contact tussen studenten en inwoners van Middelburg versterken en dragen ze bij aan een duurzame en circulaire toekomst van Middelburg. Bekijk hun Instagrampagina hier


Criteria

Een onderwijs- of onderzoeksdirecteur kan iemand van zijn of haar opleiding nomineren voor de studentenprijs Beste Masterscriptie. De student moet voldoen aan de opgestelde criteria. Iedereen van binnen en buiten de Universiteit Utrecht mag zelf een student voordragen voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. Bekijk de criteria en procedure.

Bekendmaking

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar, maandag 31 augustus, maakt rector Henk Kummeling bekend wie de winnaars zijn. Dit zal, in verband met de coronamaatregelen, via een hybride ceremonie gebeuren. 

Meer informatie
Studentenprijzen