Franck Meijboom gaat nieuwe aanpak bij dierproeven onderzoeken

NWO-aanvraag toegekend

© iStockphoto.com/JanPietruszka
© iStockphoto.com/JanPietruszka

Dierproeven hebben de afgelopen decennia bijgedragen aan een beter inzicht in ziektes en een betere behandeling, maar waren ook aanleiding voor discussies over ethische aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid. Dr. Franck Meijboom, assistent-professor bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Diergeneeskunde, gaat zich daarom de komende vier jaar richten op het bestuderen van innovatief dieronderzoek. Hij heeft een project toegekend gekregen in het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Dr. Franck Meijboom
Dr. Franck Meijboom

Het maatschappelijke debat over dierproeven heeft geleid tot nieuwe, betere onderzoeksmodellen. Maar innovaties in dieronderzoek leiden niet altijd tot de gewenste gezondheidswinst. In zijn project wil Meijboom de achtergronden van dit probleem onderzoeken en stelt hij bovendien een nieuwe aanpak voor: het formuleren van 'translationele strategieën'.

Bij 'translationele strategieën' wordt de hele onderzoeksketen (zowel dieren als mensen) betrokken bij het bepalen van de ideale onderzoeksstrategie en staat de patiënt centraal. Aan de hand van casestudies rond taaislijmziekte en reuma zal het onderzoeksteam de mogelijkheden van goede translationele strategieën verkennen. De resultaten worden onder meer gebruikt voor het onderwijs en voor een bijdrage aan standaardprotocollen voor onderzoek en ethische toetsing.

Franck Meijboom studeerde theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Als assistent-professor is hij verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht en aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.