11 november 2019

Financiering voor onderzoek naar beter leven voor varkens en kippen

Hoofddocent Franck Meijboom en hoogleraar Bas Rodenburg gaan samen met universiteiten uit Eindhoven en Wageningen onderzoek doen om de gezondheid en het welzijn van varkens en legkippen te verbeteren en de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te verkleinen. 

De onderzoekers ontwikkelen een systeem dat het gedrag van varkens en kippen in grote groepen automatisch detecteert. Het systeem moet onder andere daders en slachtoffers van ongewenst gedrag als staartbijten of pikken kunnen identificeren, om dierenleed en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Daarnaast gaan de onderzoekers de relaties tussen genen en gedrag in kaart brengen. Zo willen ze dieren kunnen identificeren die genetisch het meest geschikt zijn om vreedzaam in grote groepen te leven.
Bij het onderzoek zijn niet alleen fokbedrijven, technologiebedrijven en de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders betrokken, maar ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Dierenbescherming.

Programma: AnIMAL Group sENsor – Integrating behavioural dynamics and social genetic effects to improve the health, welfare and ecological footprint of livestock (IMAGEN)
Programmaleider: Dr. P. Bijma (Wageningen Universiteit)
Deelnemers: Dierenbescherming, Farm Result, Hendrix Genetics, KNMvD, LTO, Noldus Information Technology, Sorama, Technische Universiteit Eindhoven, Topigs Norsvin, Universiteit Utrecht, Vencomatic, Wageningen Universiteit