Esther Stouthamer benoemd tot hoogleraar Delta-evolutie en Ondergrondprocessen

Esther Stouthamer

Dr. Esther Stouthamer is door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Delta-evolutie en Ondergrondprocessen bij het departement Fysische Geografie. Haar benoeming gaat in per 1 maart 2022.

Stouthamer heeft grote expertise op het gebied van de geologische en geomorfologische ontwikkeling van Holocene delta's, de daaruit voortvloeiende opbouw en eigenschappen van de ondergrond en de processen die hierin plaatsvinden. Ook heeft ze belangrijke bijdragen geleverd aan het vakgebied in onderzoek en onderwijs. Zo was zij bijvoorbeeld de eerste die een reconstructie maakte van de rivierverleggingsgeschiedenis van de gehele Rijn-Maasdelta gedurende het Holoceen (het huidige geologische tijdvak). Samen met haar promovendi, postdocs en collega's heeft zij bijgedragen aan het onderzoek naar de evolutie van delta’s, rivierverleggingen, bodemdaling en ondergrondschematisatie en parametrisatie.

Haar werk kenmerkt zich door vele vruchtbare samenwerkingsverbanden met onderzoekers uit aanpalende vakgebieden en externe stakeholders. De thema's die zij bestudeert zijn zeer relevant voor de huidige uitdagingen waar we in deltagebieden voor staan.

Esther Stouthamer was één van de initiatiefnemers van het UU-focusgebied Future Deltas en leidde dit succesvolle aandachtsgebied vele jaren. Ook is zij initiatiefnemer en leider van het Nationale WetenschapsAgenda onderzoeksprogramma Living on Soft Soils: Subsidence & Society. Stouthamer was jarenlang coördinator van het tweedejaars veldwerk laaglandgenese, lid van de examencommissie van de bachelor en master Aardwetenschappen en geeft al vele jaren met veel enthousiasme en toewijding het vak Geologie van Nederland.

Daarnaast levert Stouthamer een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de faculteit Geowetenschappen, onder andere als voorzitter van de commissie Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie.