22 juni 2018

Erken overeenkomsten tussen jonge moslim en christen

© iStockphoto.com

Het dagelijks geloofsleven van jonge, vrome moslims verschilt niet veel van dat van jonge, vrome christenen, stelt religiewetenschapper dr. Daan Beekers (Religiewetenschap). Hij beargumenteert in Trouw (20 juni) waarom het belangrijk is om de twee religieuze groeperingen met elkaar te vergelijken. Dat zou volgens hem het beeld van moslims kunnen doen kantelen.

Dr. Daan Beekers
dr. Daan Beekers

Uit een recent SCP-rapport blijkt dat het aantal niet-moslims is gestegen, terwijl de religiositeit juist is toegenomen. Een vergelijkbare ontwikkeling kwam naar voren uit een SCP-onderzoek uit 2014 dat wees op een 'revitalisering' van de christelijke geloofstraditie onder jongeren. Een vergelijking werd echter al snel van tafel geveegd omdat de verschillen in de belevingswereld van de twee groepen te groot zou zijn. Beekers erkent deze verschillen, maar ziet ook belangrijke overeenkomsten: "beide groepen worstelen met hun minderheidspositie in een pluriforme en overwegend seculiere maatschappij". Een vergelijking van religieuze groepen in religieonderzoek is hard nodig en kan de veronderstelde vreemdheid van moslims nuanceren.