1 oktober 2015

Emmanuelle Le Pichon-Vorstman: 'Nederlandse scholen niet voorbereid op de instroom van nieuwkomers'

© iStockphoto.com/Rawpixel
© iStockphoto.com/Rawpixel

In een interview in de Groene Amsterdammer van 1 oktober 2015 vertelt dr. Emanuelle Le Pichon-Vorstman (departement Talen, Literatuur en Communicatie) over het nieuwkomersonderwijs in Nederland en de resultaten van recent onderzoek.

Naast asielkinderen zijn nieuwkomers kinderen van EU-immigranten, expats en kinderen met een status. In Utrecht worden nieuwkomers opgevangen op centrale taalschool Het Mozaïek, waar ze eerst een tot anderhalf jaar Nederlands leren voordat ze naar een reguliere school gaan. Andere regio's hebben de opvang van nieuwkomers anders geregeld, waardoor nieuwkomers zonder enige kennis van de Nederlandse taal vaak rechtstreeks in het reguliere onderwijs instromen. In de praktijk blijkt dat het reguliere onderwijs in Nederland niet goed is voorbereid op de huidige instroom nieuwkomers.

Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat een gespecialiseerde taalschool als Het Mozaïek wezenlijk bijdraagt aan een betere integratie. "Het resultaat was zo goed dat het ons verbaasde", zegt Le Pichon-Vorstman. Een onderzoeksgroep vergeleek het niveau van kinderen tijdens de eerste drie jaar nadat ze taalschool Het Mozaïek hadden verlaten met het niveau van hun klasgenoten in het reguliere basisonderwijs. Een jaar nadat ze de taalschool hadden afgerond bleken de kinderen al op het niveau te zitten van hun klasgenoten in het reguliere onderwijs, ongeacht de leeftijd waarop ze naar Nederland kwamen.

De sociaal-emotionele begeleiding vraagt volgens Le Pichon-Vorstman nog veel meer aandacht in het hele onderwijssysteem. "De leraar moet niet alleen weten hoe je de stof moet doorgeven aan kinderen die geen Nederlands spreken, maar ook hoe je moet omgaan met kinderen die lijden onder trauma's."

Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman
Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman

Emmanuelle Le Pichon Vorstman is universitair docent bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Zij doceert Frans, sociolinguïstiek en didactiek. Het onderzoek van Le Pichon concentreert zich op meertaligheid bij jonge kinderen.