20 maart 2019

Elisabetta Manunza in de Staatscourant over aanbesteden op basis van levenscycluskosten

Overheidsinkopen kunnen een krachtig middel zijn om klimaatdoelstellingen te realiseren. Het is dan ook mogelijk voor overheden om hun opdrachten te gunnen op basis van ‘laagste levenscycluskosten’, waaraan veel voordelen verbonden zijn. 

In hun maandelijkse column in de Staatscourant bespreken prof. dr. Elisabetta Manunza (RGL) en prof. dr. Chris Jansen het probleem dat de wetgever niet duidelijk voor ogen heeft hoe aanbestedingen in technische zin werken, met foute regulering hiervan als gevolg. 

Dat de wetgever deze motiveringsplicht bij de implementatie van de nieuwe richtlijnen in 2016 heeft gehandhaafd, is alleszins begrijpelijk. Onbegrijpelijk is echter waarom de wetgever die verplichting vervolgens heeft doorgetrokken naar het geval dat een aanbestedende dienst gebruik wenst te maken van het nieuwe gunningscriterium van de laagste levenscycluskosten.

Lees verder.