Effectievere communicatie door oefenen met ‘virtuele patiënt’

Samenwerking tussen gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht

Een aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde ‘serious game’ helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Dit blijkt uit ervaringen van professionals uit enkele Utrechtse wijken. Uniek aan de game is dat de ‘virtuele patiënt’ ook emoties toont. Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, en Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, tekenen dinsdag 3 februari een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de game.

Met de serious game ‘De Virtuele Patiënt’ oefenen zorgprofessionals gesprekken met mensen die bovengemiddeld last hebben van meerdere en complexe problemen. In de Utrechtse wijk Overvecht is hiervoor met succes een nieuwe aanpak ontwikkeld. Belangrijke onderdeel van de aanpak is het op een andere manier voeren van persoonlijke gesprekken. “De Virtuele Patiënt helpt om een gesprek zo te sturen dat je samen de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwart. De patiënt kan daardoor een effectievere behandeling krijgen”, aldus Ruth Lenstra, praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk De Dame en Gezondheidscentrum Ondiep.

Johan Jeuring

Uniek: emoties en flexibiliteit

Uniek aan De Virtuele Patiënt is dat de patiënt met emoties reageert op vragen die je hem stelt. De speler ervaart een ‘voelbaar gesprek’.  “Er bestaan meer online leeromgevingen om communicatievaardigheden te trainen maar juist op het niveau van emoties gaat het vaak mis”, licht prof. dr. Johan Jeuring, hoogleraar Softwareontwikkeling voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht toe. “Daarnaast biedt de flexibele structuur van de game de mogelijkheid langere gesprekken te oefenen. Bovendien voeren professionals zelf een gespreksscenario in aan de hand van een praktijkcasus, waardoor zij hun ervaringen kunnen delen. Dit versnelt het leerproces.”

Utrecht Gezond!

De nieuwe aanpak voor mensen met meerdere en complexe problemen is onderdeel van ‘Utrecht Gezond!’, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Achmea. Uitgangspunt is het in kaart brengen van alle belemmeringen die een patiënt ervaart, van lichamelijke tot maatschappelijke problemen. Dit doet recht aan de kennis en kunde van de zorgprofessionals en voorkomt gezondheidsrisico’s door over- of onderbehandeling. Hierdoor komt de patiënt weer in zijn kracht te staan en krijgt de stad meer mensen die actief meedoen.

Voor onderwijs en professionals

De Virtuele Patiënt is gebaseerd op de game ‘Communicate!’, ontwikkeld voor studenten van de Universiteit Utrecht. “Vaardigheden moet je trainen, maar het organiseren en begeleiden van trainingssessies kost veel tijd. Een game is een efficiënte manier om die training te ondersteunen. Zowel in het onderwijs als voor professionals”, aldus Jeuring.

‘Game Project’ van studenten

De ontwikkeling van De Virtuele Patiënt is een samenwerking tussen de Utrechtse zorgprofessionals en de bachelor gametechnologie van de Universiteit Utrecht. Studenten doen een ‘Game Project’, een praktijkopdracht voor een echte opdrachtgever, waarbij ze een zelfstandig ontwikkelteam vormen. Ook de verdere ontwikkeling van De Virtuele Patiënt wordt uitgevoerd door teams van studenten.

Mooi voorbeeld van samenwerking

“De expertise van de universiteit op het gebied van gametechnologie draagt bij aan innovatie van de zorg, terwijl onze opdracht bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van Utrechters. Een mooi voorbeeld van hoe de praktijk, gemeente en universiteit samen werken aan een gezonde toekomst van Utrecht”, aldus directeur Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht.

Meer informatie

  • Alle informatie over het Convenant Utrecht Gezond!
  • Communicate!, de serious game die aan de basis staat van De Virtuele Patiënt, is een voorbeeld van het universiteitsbrede programma Educate-it, dat onderwijsinnovatie door het gebruik van IT stimuleert.
  • In het Utrecht Center for Game Research van de Universiteit Utrecht wordt multidisciplinair onderzoek gedaan naar games, gaming, gametechnologie en gamification.
  • Het Game Project is onderdeel van de richting ‘gametechnologie’ van de bacherloropleiding informatica van de Universiteit Utrecht. Contact: Marjan van den Akker.

Contact

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, m.vandergarde@uu.nl, 06-13 66 14 38.