Eerste Europese Smart Park in Noord-Holland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het eerste natuurgebied in Nederland dat voorzien is van een Smart Parks-netwerk. Door het gebruik van slimme sensortechnologie kan beheerder PWN nu meer informatie verzamelen over het gedrag van grote grazers. Deze kennis helpt bij ingewikkelde beheervraagstukken en draagt bij aan een duurzame balans tussen natuur, grazer en recreatie.

In het veel bezochte duingebied spelen verschillende grote grazers, zoals wisenten, hooglanders en damherten een belangrijke rol in het landschap. De grazers voorkomen dat de duinen dichtgroeien en zo blijft er ruimte voor kwetsbare soorten als het duinviooltje en de duinparelmoervlinder.

Inzicht in beweging en gedrag

Inzicht in de bewegingen en het gedrag van deze dieren helpt PWN om het beheer slimmer vorm te geven. Een belangrijk onderdeel daarvan is om te zien hoe het vrij bewegen van de dieren samengaat met bezoekers in een van Nederlands drukste recreatiegebieden. Dankzij het Smart Parks-netwerk en het inzetten van sensoren die goedkoper en energiezuiniger zijn dan de huidige GPS-halsbanden kunnen meer dieren over een langere periode gemonitord worden.

In het Smart Park wordt gebruikt gemaakt van slimme sensortechnologie om informatie te verzamelen ten behoeve van de verbetering van natuurbescherming- en beheer.

Ontwikkelen van toepassingen

Milieuwetenschapper dr. ir. Joris Cromsigt van de Universiteit Utrecht vertelt: "Vanuit de universiteit ontwikkelen we toepassingen van de Smart Parks technologie voor onderzoek naar en beheer van grote grazers in het NPZK. Deze nieuwe technologie geeft ons fantastische mogelijkheden om op een nieuwe manier te gaan kijken naar de interacties tussen mens en dier. Deze kennis gaat hopelijk de basis zijn van een innovatief wildbeheer dat gericht is op het slimmer sturen van het gedrag van dier en mens.”

Nederland als proeflocatie

Myrthe Fonck, Adviseur Natuur PWN: ”Deze innovatie dient direct onze beheervraag, maar we dragen ook bij aan de ontwikkeling van slimme technologieën. Door nu in Nederland een proeflocatie te hebben, kan de technologie zich nog beter ontwikkelen, en uiteindelijk ook bijdragen aan wild life beheer in Afrika. Dat klinkt ver weg, maar dat is wel een realistisch resultaat en daar ben ik erg trots op.”

Signaal op telefoon

In de toekomst wil PWN eveneens onderzoeken of bezoekers een signaal op hun telefoon kunnen ontvangen als er bijvoorbeeld wisenten in de buurt van een fiets- of wandelpad zijn. Dit kan ongewenste onverwachte ontmoetingen en daarmee conflicten tussen mens en dier voorkomen.

Samenwerking

Het Smart Parks-netwerk in Zuid-Kennemerland is tot stand gekomen door een samenwerking van PWN, Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut voor duurzame ontwikkeling) en Smart Parks. Daarnaast hebben camping De Lakens en circuit Zandvoort belangeloos meegewerkt aan de bouw van het netwerk.

Lees ook