Economische argumenten voor klimaatactie en beperking van de opwarming tot minder dan 2 graden

Het IPCC heeft onlangs het laatste deel van zijn zesde evaluatieverslag gepubliceerd, waarin het erop aandringt dat alleen snelle en drastische maatregelen tegen klimaatverandering onomkeerbare schade aan de wereld kunnen voorkomen. Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Climate Change, blijkt dat intomen van de klimaatverandering ook gunstiger is voor de economie. "Het beperken van de klimaatverandering tot minder dan 2°C kost overheden veel minder dan het repareren van de schade door verdere temperatuurstijgingen", aldus hoofdauteur Kaj-Ivar van der Wijst.

Eerdere economische analyses van de gevolgen van klimaatverandering kregen het verwijt dat ze klimaatschade niet nauwkeurig weergeven. De nieuwe studie vertaalt nu voor het eerst de wereldwijde schade van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, overstromingen en droogte, naar economische schade. Daarvoor is gebruik gemaakt van geavanceerde gespecialiseerde geïntegreerde evaluatiemodellen van onderzoeksgroepen uit heel Europa. Vervolgens is berekend hoe deze schade zich verhoudt tot de kosten van emissiereductie.

Meer info op onze Engelstalige website.