8 september 2017

Dimitri Tokmetzis van De Correspondent gebruikt De Ethische Data Assistent

De Ethische Data Assistent (DEDA)

Deze zomer was Dimitri Tokmetzis van De Correspondent op bezoek bij de Utrecht Data School en leerde daar over de tool die de school heeft ontwikkeld: De Ethische Data Assistent (DEDA). Nu heeft hij DEDA gebruikt om na te denken over de ethiek in zijn onderzoek naar prostitutiedata.

Van de zomer liet Tokmetzis zich al positief uit over DEDA:"Ik kan iedereen die geregeld met data van anderen werkt van harte aanraden deze tool eens te bekijken. Hij kan onnodige zeperds voorkomen en maakt je werk beter." Momenteel is hij bezig online advertenties voor prostitutie te verzamelen, en om de ethiek in zijn omgang met deze gevoelige data te waarborgen vulde hij de vragenlijst van DEDA in. De ingevulde vragenlijst is te lezen in Tokmetzis' nieuwsbrief op De Correspondent. Na het invullen van de vragenlijst concludeert hij: "Het voordeel van deze tool is dat die je dwingt om over alle aspecten rekenschap te geven, behalve veiligheid, daar wordt niet echt over doorgevraagd."

DEDA

De Ethische Data Assistent helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen. DEDA is in nauwe samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkeld en bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de bevordering van de verantwoording aan de diverse stakeholders en het publiek. Alle tools zijn gepubliceerd door de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht.