Didi van Trijp wint Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs 2015

Winnaar Didi van Trijp, geflankeerd door de aanwezige genomineerden Tamar van der Kuil en Nicole Linkels - foto: vriendenvandewitt.nl/Peter Hilz
Winnaar Didi van Trijp, geflankeerd door de aanwezige genomineerden Tamar van der Kuil en Nicole Linkels - foto: vriendenvandewitt.nl/Peter Hilz

Didi van Trijp (Universiteit Utrecht, master History and Philosophy of Science) heeft de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen met haar masterscriptie Spheres in Verse: Cosmological Practices in Early Seventeenth Century Amsterdam. In haar scriptie onderzoekt ze opvattingen over de opbouw van het heelal bij twee bekende Amsterdamse rederijkerskamers in het begin van de 17e eeuw. Scriptiebegeleiders waren prof. dr. Arjan van Dixhoorn en prof. dr. Wijnand Mijnhardt.

Cirkelen zon, maan en andere planeten rond de aarde? Of is de zon het centrum van het heelal? Door het gebruik van de volkstaal en de laagdrempelige toegang tot de rederijkerskamers werd kennis over dit type vraagstukken voor een breder deel van de bevolking toegankelijk. Didi van Trijp verbindt in haar winnende scriptie op een volgens de jury zeer onorthodoxe manier wetenschapsgeschiedenis met literatuurgeschiedenis.

Het oordeel van de jury: "De masterthese is bijzonder zorgvuldig, evenwichtig en weloverwogen opgezet, op een zeer originele, heldere, genuanceerde, stimulerende en ook tot tegenspraak prikkelende wijze uitgewerkt en in uitstekend Engels geschreven. De jury heeft de prijs daarom zonder aarzeling toegekend."

Van Trijp ontving haar prijs op 28 november in Utrecht uit handen van Arendo Joustra, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500,-, een boekenpakket, een jaarabonnement op Elsevier en een jaar lidmaatschap van de Vrienden van De Witt. Nadat dr. Guido de Bruin de overwegingen van de jury had toegelicht gaf de winnares een presentatie over haar scriptie. 

Beste scriptie over de Republiek der Nederlanden

De prijs, die dit jaar voor de tweede keer werd toegekend, gaat naar de beste geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de periode 1625-1688. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. De prijs is een initiatief van de historische vereniging Vrienden van De Witt in samenwerking met het weekblad Elsevier. Het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds maakt de jaarlijkse uitreiking met een substantiële bijdrage mede mogelijk.  

In totaal werden 8 scripties ingediend, geschreven in de periode van 1 september 2014 tot 1 september 2015. Hiervan werden er vijf genomineerd. De keuze voor de prijswinnaar was gebaseerd op criteria als innovatie, methodische aanpak, taalgebruik en uiterlijke vormgeving.

Nominatie voor Tamar van der Kuil

Onder de genomineerden was ook Tamar van der Kuil (Universiteit Utrecht, Cultuurgeschiedenis). Haar masterscriptie Michiel de Ruyter: boegbeeld van de natie? beschrijft hoezeer de mate van verering van Michiel de Ruyter in ons land varieert. Op dit moment is er duidelijk sprake van publieksparticipatie. De auteur bepleit een betere samenwerking tussen historici en niet-historici over de beleving van geschiedenis. 

Jury

De jury bestond uit prof. dr. R. von Friedeburg, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (voorzitter), dr. G. de Bruin (universitair docent politieke geschiedenis Universiteit Utrecht), drs. H. Wilbrink (historicus en bestuurslid Vrienden van De Witt) en dr. L. de Jonge (historicus en voorzitter wetenschappelijke werkgroep Vrienden van De Witt). De Jonge trad op als secretaris van de jury.