Depressie onder jongeren op school aanpakken

De Nederlandse overheid is zojuist een campagne gestart om depressie bespreekbaar te maken. Vooral onder jongeren is depressie lang niet altijd een gewenst gespreksonderwerp. Psychologe en onderzoekster aan de Universiteit Utrecht Denise Bodden is opgetogen over de overheidscampagne: “Heel goed. Zo worden ook scholen andermaal bewust gemaakt van depressie onder jongeren. Die kunnen namelijk een sleutelrol spelen in het herkennen en preventief behandelen van depressie.”

Ongeveer een op de vijf jongeren heeft op enig moment depressieve klachten. Eerder constateerde Yvonne Stikkelbroek, psychotherapeut aan de Universiteit Utrecht, dat jongeren hiervoor soms veel te laat hulp zoeken. Terwijl bij depressies geldt: hoe eerder deze worden aangepakt, hoe beter het resultaat. Bodden: “Uit onderzoek blijkt dat met name Cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief is om depressieve jongeren te helpen, maar we weten niet welke elementen uit deze behandeling maken dat het werkt.”
 

Naar scholen om te behandelen

Vorig jaar is, onder leiding van het Trimbos-instituut, het consortium Angst en Depressie bij jongeren in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de kernelementen van de behandelingen bij angst en depressie bij jeugdigen. Bodden: “Binnen dit consortium werken mijn collega’s Marieke van den Heuvel, Rutger Engels en ik met de preventieve interventie ‘STARr’. Met dit project komen we op scholen om leerlingen met depressieve klachten preventief te behandelen en onderzoeken we welke elementen van CGT nu precies werken.”
 

We zijn nog op zoek naar afgestudeerde psychologen of pedagogen die op scholen kunnen trainen

In twaalf weken omgaan met somberheid

STARr, dat staat voor Solve, Think, Act, Relax & repeat, is een cognitieve gedragstherapie die door trainers met succes wordt toegepast op middelbare scholen. “We merken dat op scholen depressiviteit onder jongeren wel wordt herkend, maar dat de school veelal niet de expertise in huis heeft om deze leerlingen te helpen. Met ons project helpen we de bewuste scholieren in twaalf weken om om te gaan met hun somberheid. De trainers, voornamelijk afgestudeerde Utrechtse pedagogen of psychologen, zijn bij ons opgeleid.”

Trainers gezocht

De aanmeldingen voor Boddens interventie rijzen de pan uit. “Er zijn enorm veel scholen die dit aan hun leerlingen willen aanbieden. We werken nu met een wachtlijst, simpelweg omdat we niet genoeg trainers hebben om naar de scholen te sturen. Dus als er afgestudeerde psychologen of pedagogen zijn die aan dit project willen werken: neem contact met mij op.”