5 februari 2019

Decanen geesteswetenschappen maken zich zorgen om Plan S over open access

open access

De landelijke decanen van de geesteswetenschappen maken zich zorgen over de gevolgen van het voorgestelde Open Access beleid, vastgelegd in ‘Plan S’.  Dit plan bepaalt dat vanaf 2020 alle publicaties die voortkomen uit financiering van de betrokken onderzoeksfinanciers direct open access beschikbaar moeten zijn.

Open Access van wetenschappelijke publicaties kan rekenen op brede steun onder wetenschappers. Maar volgende de decanen ondermijnt de onmiddellijke en volledige invoering van ‘Plan S’ het bestaande wetenschappelijke kwaliteitsbeleid. Het heeft daarnaast problematische gevolgen voor jonge wetenschappers en het kan vergaande financiele implicaties hebben.

Reactie vanuit geesteswetenschappen

Lees hier de reactie (pdf) met aanbevelingen richting NWO en KNAW vanuit de decanen verenigd in de geesteswetenschappelijke discipline-overleggen van de VSNU: het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG), het Disciplineoverleg Wijsbegeerte (DWB) en het Disciplineoverleg Godgeleerdheid (DGO).

Over Plan S

Plan S beoogt de transitie naar Open Access te versnellen. Het plan werd in september 2018 gelanceerd door een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO. Het streven is dat vanaf 1 januari 2020 alle publicaties voortkomend uit financiering van deze onderzoeksfinanciers gepubliceerd moeten worden in open access tijdschriften en open access platforms.