4 april 2018

De Utrechtse student: 1945 tot nu

In 1945 kende Utrecht vijfduizend studenten, anno 2018 ruim 67.000, waarvan er ruim 30.000 in de gemeente Utrecht wonen. Hoogleraar universiteitsgeschiedenis Leen Dorsman schreef samen met Pieter Stolk en alumnus Nederlands Hylke Faber (’04) een boek over het studentenleven in Utrecht.  

De Utrechtse student

Hoe studenten woonden, werkten en ontspanden vanaf 1945 is te lezen in De Utrechtse student: 1945 tot nu. Van het leven bij een strenge hospita tot het ontstaan van de grote studentencomplexen, zoals het IBB  aan de Ina Boudier-Bakkerlaan.

Prof. dr. Leen Dorsman
Prof. dr. Leen Dorsman

Van 1945 tot nu

De auteurs beschrijven hoe het naoorlogse Utrechts studentenleven veranderde en wat er hetzelfde bleef: Hoe woonden studenten toen en nu? Welke rol speelt werk en hoe is dit door de jaren heen veranderd? Wat is de functie van sport-, studie- en gezelligheidsverenigingen? Hoe wordt door de overheid aan studenten financiële steun verleend? Welke rol speelden Utrechtse studenten in het maatschappelijk debat? En welke maatschappelijke, economische en culturele veranderingen liggen ten grondslag aan dit alles?

Deze en andere vragen worden beantwoord en rijk geïllustreerd met uniek beeldmateriaal.

 

  •  Titel: De Utrechtse student: 1945 tot nu
  • Auteurs: Leen Dorsman, Hylke Faber, Pieter Stolk
  • ISBN: 9789082474015