28 januari 2019

De Utrecht Young Academy verwelkomt elf nieuwe leden

Vorige week heeft de selectiecommissie van de Utrecht Young Academy (UYA) de aanmeld- en selectieprocedure afgerond voor de nieuwste generatie UYA-leden. 

UYA is een selecte groep van enthousiaste en ambitieuze jonge academici aan de Universiteit Utrecht. De UYA is opgericht in maart 2016, toen bestaande uit 24 leden, met als doel een platform te bieden voor het uitwisselen van kritische perspectieven op de academische wereld, beleid, en samenleving in Utrecht en daarbuiten. 

Sinds haar ontstaan hebben de UYA en haar leden zichzelf bij zowel de universiteit als maatschappij betrokken op het gebied van onderzoek en onderwijs, internationalisering en diversiteit, de organisatie en het beleid van wetenschap, en het verbinden van wetenschap en samenleving. De UYA huisvest momenteel vele projectgroepen, opgezet door de leden zelf, die zich richten op zowel deze als andere onderwerpen gerelateerd aan onderzoek en samenleving. Het lidmaatschap is geldig voor 5 jaar; elk jaar worden er ongeveer 8 nieuwe leden gekozen totdat het totaal aantal leden uitkomt op circa 40. 

Dit jaar konden geschikte kandidaten (0-8 jaar na het afronden van een PhD-traject) zichzelf nomineren en direct solliciteren voor een UYA-lidmaatschap. Volgend jaar kunnen kandidaten alleen genomineerd worden door de decanen van de Universiteit Utrecht en door directeuren van de strategische onderzoeksthema's van de Universiteit. Meer leren over de UYA? Bezoek onze website

Felicitaties aan onze nieuwe leden:
Geowetenschappen
Geowetenschappen
Geesteswetenschappen
Geesteswetenschappen
Geesteswetenschappen
Geesteswetenschappen
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Bètawetenschappen
Sociale Wetenschappen
Sociale Wetenschappen
Diergeneeskunde