3 juni 2019

De kennisinfrastructuur voor het onderwijs verbeteren; hoe doe je dat?

Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, door de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Die uitdaging staat centraal in de ontwikkelagenda die de vijf onderwijssectoren onlangs presenteerden aan minister Van Engelshoven. Een goede kennisinfrastructuur ondersteunt de samenwerking tussen de sectoren. Door een betere verbinding van vragen uit de praktijk aan (de uitkomsten van) onderwijsonderzoek, kan het innovatief vermogen van het onderwijs worden vergroot. Een belangrijke stap om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Lotte Henrichs, onderwijsadviseur bij Onderwijsadvies & Training, representeerde de VSNU in de werkgroep ('De Onderzoeksbende') die aan de uitwerking van dit vraagstuk heeft gewerkt.

Bekijk de ontwikkelagenda