3 juli 2019

Cursus Proefdierkunde geaccrediteerd door de Federation For Laboratory Animal Science Associations (FELASA)

De cursus Proefdierkunde, die verplicht is voor onderzoekers die protocollen en experimenten met proefdieren opzetten, is geaccrediteerd door de Federation For Laboratory Animal Science Associations (FELASA).

Bij dierproeven staat het welzijn van proefdieren voorop. In deze cursus leren onderzoekers waarom je de 3V’s (vervanging, vermindering, verfijning) centraal stelt als je dierproeven opzet of uitvoert. De attitudevorming van de cursist betreffende proefdieren en dierproeven staat voorop. Alle verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving komen aan de orde. Jan van der Valk, directeur 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences en (mede-)coördinator van de cursus, is blij met deze accreditatie: “Dit is een belangrijk kwaliteitskeurmerk, waarmee we laten zien dat we volledig aan de Europese eisen voldoen.”

De cursus wordt 14 keer per jaar aangeboden in zowel Nederlands en Engels (waaronder een Summerschool). De geaccrediteerde cursus omvat de basiscursus Proefdierkunde en de soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn. De andere soortspecifieke cursussen die op de faculteit Diergeneeskunde worden (varkens, pluimvee en vogels, carnivoren, herkauwers, paarden en ezels) worden in februari 2020 beoordeeld.

Meer informatie kun je vinden op:

https://www.uu.nl/professionals/programmas/proefdierkunde
https://www.uu.nl/en/professionals/programmes/laboratory-animal-science
https://www.uu.nl/en/professionals/programmes/species-specific-laborator...