21 februari 2018

Bron en bestemming. Essays over literatuur en christendom

Rond het thema ‘Literatuur en christendom’ heeft dr. Hans van Stralen zeer diverse essays geschreven die zijn geïnspireerd op het gelijknamige college dat hij al enige jaren aan de Universiteit Utrecht geeft.

In talloze literaire teksten is de relatie met christelijke thema’s direct duidelijk (men denke bijvoorbeeld aan Phèdre, de jansenistische tragedie van Jean Racine). Maar na 1945 zijn de verbanden meer verborgen, zoals in het werk van Hugo Claus en Albert Camus.

Omdat we in een postchristelijke maatschappij leven, is het zinvol niet alleen deze sluimerende maar ook de evidente connecties zichtbaar te maken. Voorts heeft de auteur theoretische beschouwingen gewijd aan de verhouding tussen christelijke en literaire teksten en aan de verbanden tussen het gebed en het gedicht. Daarnaast behandelt zijn boek de bekering, de apologie en de erfzonde in de literatuur.

Dr. Hans van Stralen

Hans van Stralen studeerde theologie, filosofie, Nederlands en algemene literatuurwetenschap. In 1990 promoveerde hij in de literatuurwetenschap op het literaire modernisme; in 2009 verscheen zijn proefschrift in de theologie over bekeringen. Hij is als literatuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

  • ISBN: 978 94 6371 014 5
  • Reeks Filosofiegewijs nr. 2
  • Uitgeverij Gompel&Svacina bvba