Biomedische professionals dragen straks de ‘planetary health bril’

“De integratie van planetary health in de faculteit geneeskunde van het UMCU versnellen”. Hier mogen wij ons als Planetary Health Impuls Team een jaar lang vol passie en plezier voor inzetten. Onze opdracht komt voort uit de faculteitsbrede visie Duurzaamheid in (bio)medisch onderwijs.  Deze visie beschrijft dat iedere afgestudeerde student binnen de faculteit geneeskunde basiskennis en vaardigheden over en voor duurzaamheid mee moet krijgen, vertelt Florijn Dekkers van het Impuls Team. 

Planetary health integreren tot in de haarvaten van het onderwijs.

Berent Prakken

Planetary Health

Maar wat is planetary health eigenlijk? Het holistische perspectief van planetary health bekijkt de aarde als systeem, waarbij gezondheid en welzijn direct samenhangen met niet alleen de ecologische grenzen van de aarde, maar ook met sociaal- economische, culturele en politieke factoren. De onlosmakelijke verbinding tussen gezondheid van mens, plant, dier en omgeving staat hierin centraal. Planetary Health is een oplossingsgericht veld dat uitnodigt tot vakgebied overstijgend werken.Gezondheidsrisico’s zijn onder andere te vinden in infectieziekten, problemen met voedsel- en drinkwatervoorziening, microplastics, mentale gezondheid en migratie en conflict. Bijvoorbeeld de opkomst van infecties die kunnen worden overgedragen van dier op mens (zoönosen), zoals COVID-19. Waarbij het optreden van zoönosen onder andere wordt versterkt door veranderend landgebruik, intensieve veehouderij, klimaatverandering, handel in ‘wilde dieren’ en biodiversiteitsverlies. Het omarmen van diversiteit past binnen een veerkrachtiger systeem, ook als het gaat over sociale inclusiviteit en rechtvaardigheid. Daarnaast is preventie, waar leefstijl en voeding onder vallen, een belangrijke focus; immers, de meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd hoeft te worden. Samenvattend nodigt planetary health uit tot denken over en tot doen voor een gezondere en dus duurzamere gezondheidszorg én maatschappij. 

Planetary Health in 5 minuten

Planetary health binnen BMW

Planetary health denken en doen in Biomedische Wetenschappen richt zich onder andere op (1) hoe je onderzoek duurzaam en eerlijk uitvoert en (2) wat je onderzoekt. We werken bijvoorbeeld samen met Green Labs NL om expertise over duurzame wetenschap te integreren in practica en onderzoeksmethoden. Ons team bestaat uit Arte Groenewegen (vijfdejaars geneeskundestudent, mede-oprichter CO2-assistent), Florijn Dekkers (senior post-doc in het Prinses Maxima Centrum, mede-oprichter Green Labs NL) en Jopke Janmaat (pas afgestudeerd arts in UMCU, mede-oprichter CO2-assistent, MSc. Global Health). Hoe wij te werk gaan? Goed luisteren naar studenten, docenten en andere medewerkers, (inhoudelijk) meedenken, (on)gevraagd advies geven, kennis ontwikkelen en bewustzijn vergroten. Zie je mogelijkheden voor duurzaamheid in onderwijs? Ben je met iets bezig dat raakt aan planetary health denken en doen? Heb je een verduurzamende onderzoeksvraag die kansen heeft voor een studentenproject? Heb je een goed idee? Contact ons via J.F.Dekkers-6@prinsesmaximacentrum.nl of j.janmaat-4@umcutrecht.nl.