1 juni 2015

App 'Doordenkertje' helpt professionals in kinderopvang met ethische reflectie

App 'Doordenkertje'
App 'Doordenkertje'

In de CAO van de kinderopvang hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat er meer aandacht voor ethische reflectie moet komen. In opdracht van het FCB (het arbeidsmarktfonds voor de branches kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening) heeft het Ethiek Instituut samen met Digital Humanities een app ontwikkeld die pedagogisch medewerkers en leidinggevenden kan helpen om dilemma's beter bespreekbaar te maken.

De app is een van de concrete resultaten van het pilotproject 'Beroepsethiek in de kinderopvang' van het FCB. In dit project zijn drie soorten trainingen ontwikkeld: klassikale (standaard) cursussen, blended cursussen en een e-course (met gebruik van Blackboard). Als extra aanzet tot reflectie is aan de Universiteit Utrecht de app ontwikkeld, waarin pedagogisch medewerkers elke week een casus en reflectie krijgen aangeboden. Daarmee worden ze gestimuleerd om met elkaar over lastige kwesties praten.

Voorbeelden van dilemma's voor reflectie:

"Enkele oudere kinderen op de BSO vervelen zich. Je nodigt hen uit om zelf activiteiten te bedenken. Jij bent wel enthousiast, maar je collega ziet vooral veel bezwaren en risico's. Wat doe je hiermee?"

"Kinderopvang wil partner in de opvoeding zijn, maar veel ouders vinden dat te ver gaan. Bij een intake merk je dat een ouderpaar de houding heeft: ‘wij willen dat je goed op onze kinderen past, maar niets meer dan dat’. Hoe ga je hiermee om?"

Webapplicatie

De app is nog niet in de appstore verkrijgbaar, maar als webapplicatie al wel te vinden via https://doordenkertjes.hum.uu.nl. De respons op de app wordt anoniem geanalyseerd voor onderzoeksdoeleinden.

Meer weten?

Neem contact op met Julian Gonggrijp (Digital Humanities) of Mariëtte van den Hoven (Ethiek Instituut).