Allard Knook bijzonder hoogleraar Staatssteun aan de Universiteit Utrecht

Dr. Allard Knook benoemd is per 1 februari 2021 benoemd als bijzonder hoogleraar Staatssteun aan de Universiteit Utrecht. Hij is partner Staatssteun en Overheidsfinanciering bij PwC, de grootste staatssteunsectie van Nederland en zal voor één dag in de week de leerstoel bekleden aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Er is geen rechtsgebied dat als gevolg van de coronacrisis zo snel is veranderd als het staatssteunrecht. Dit rechtsgebied gaat er kort gezegd vanuit dat het overheden verboden is om ondernemingen te steunen, behalve als sprake is van een specifieke uitzondering. Of het nu gaat om fiscale vrijstellingen of het leveren van goedkope grond aan voetbalclubs, staatssteun is alleen mogelijk als expliciet toegestaan: het verbod is de norm, het geven van steun de uitzondering.

Ook na coronacrisis meer staatssteun verwacht

Door de coronacrisis is er een flinke verruiming van het staatssteunrecht geweest en de algemene verwachting is dat deze verruiming ook na COVID-19 zal voortzetten. Deze veranderingen leiden tot tal van nieuwe vragen, zoals bijvoorbeeld de vraag of het staatssteuninstrumentarium nog wel up-to-date is? Ook is bekend dat er hard wordt gewerkt aan een modernisering van de Europese staatssteunregels.

Om een concrete bijdrage te leveren aan het verstevigen van de kennis op dit rechtsgebied en het maatschappelijk debat hierover is bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel Staatssteun ingesteld.  Per 1 februari 2021 is dr. Allard Knook benoemd als bijzonder hoogleraar Staatssteun op die leerstoel. Knook is partner Staatssteun en Overheidsfinanciering bij PwC, de grootste staatssteunsectie van Nederland, en zal voor één dag in de week de leerstoel bekleden.

Doelmatigheid en rechtmatigheid

Knook studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 2007 op de ontwikkkeling van de Europese Unie als gevolg van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Hij is auteur van het Nederlandse handboek over staatssteun en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Als partner Staatssteun en Overheidsfinanciering bij PwC richt Knook zich op de doelmatigheid en rechtmatigheid van overheidsfinanciering in de breedste zin van het woord. Samen met zijn team begeleidt hij (semi)overheden bij diverse (financierings) trajecten in de publieke sector. De leerstoel valt onder Internationaal en Europees Recht.

Hij zal bij  Universiteit Utrecht ook nauw samenwerken met onder meer het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE), het Centre for Public Procurement en de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie.