Aan de slag met Lesson Study op je school

Animatie van een groep docenten

Samen met je collega’s een les ontwerpen en je leerlingen observeren, om zo meer te weten te komen over het leren van je leerlingen. Dat is de kern van Lesson Study. Maar hoe pak je dit gestructureerd aan, en wie heeft welke rol tijdens het uitvoeren van een Lesson Study-cyclus? Willemijn Schot, Meinou van Dijk en Karin van Look maakten een praktische en interactieve handreiking voor het basisonderwijs.

In de handreiking staan acht stappen centraal, die je als leraar helpen om een Lesson Study uit te voeren. Je leest wat stimulerende en juist belemmerende factoren zijn, en hoe andere scholen dit hebben aangepakt. Ook lees je wat de verschillende rollen en taken zijn bij het uitvoeren van een cyclus. 

In de handreiking delen procesbegeleiders en schoolleiders die al een Lesson Study deden hun tips. Zo raden ze aan om te starten met een kleine en enthousiaste groep, en om goed voor ogen te houden wat het doel is van elke stap uit de Lesson Study-cyclus.

Gebaseerd op onderzoek

De handreiking is gebaseerd op een door NRO gefinancierd onderwijsonderzoek, dat werd gedaan op zeven Utrechtse basisscholen. In de handreiking zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek verwerkt. Bekijk het volledige onderzoeksrapport over de bevorderende en belemmerende factoren bij Lesson Study in het Nederlandse Basisonderwijs.

Lesson Study?

Bij Lesson Study doet een team leraren onderzoek naar hun eigen lessen. Samen ontwerpen ze een een onderzoeksles op basis van praktijkkennis en literatuur. Vervolgens observeren ze leerlingen tijdens de les en reflecteren op de les en leerstof. Hierdoor leert het team van elkaar, en doen ze inzichten op om hun leerlingen nog beter te laten leren.

Meer weten?

Heb je vragen over opleidingsmogelijkheden of het begeleiden van Lesson Study-cycli op school? Neem dan contact op met onderwijsadviesentraining@uu.nl.