73% van de Utrechtse alumni wil betrokken blijven

Meer dan 70% wil zich professioneel blijven ontwikkelen

Een alumnus poseert met haar diploma op Utrecht Centraal
Onze alumnus is trots op haar Utrechtse diploma

Hoe denken alumni over hun band met de Universiteit Utrecht? Wat zijn hun wensen voor hun professionele ontwikkeling? En hoe willen ze verbonden blijven? De resultaten van de alumni-enquête 2021 zijn bekend.

Onze alumni zijn positief over de universiteit en associëren de UU met kwaliteit en wetenschap. Maar liefst 73% wil graag betrokken blijven. De belangrijkste redenen om betrokken te blijven zijn relevante kennis opdoen voor werk en het aansprekende activiteitenaanbod dat de UU aanbiedt.

Daarnaast is meer dan 70% van de alumni van plan zich de komende 2 jaar na te scholen (Onderwijs voor Professionals), bijna een derde van de alumni geeft aan aankomend jaar deel te willen nemen aan een alumni-activiteit en 54% van de alumni wil eenmalig bijdragen aan een specifiek project van het Utrechts Universiteitsfonds.

73% van de alumni wil betrokken blijven bij de UU

Band versterken

Alumni voelen zich het meest verbonden met de stad Utrecht, studievrienden en hun opleiding

De Universiteit Utrecht zet zich in om de band met haar alumni te versterken. Alumni gaven aan, net als in de vorige enquête, zich het meest verbonden te voelen met de stad Utrecht, hun studievrienden en hun opleiding. Ze willen aankomend jaar graag deelnemen aan een lezing in Utrecht of een activiteit georganiseerd door hun opleiding of faculteit.

Iets terug doen voor de universiteit

Naast het bezoeken van alumni-activiteiten, geven alumni ook aan iets terug te willen doen voor hun universiteit. Bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij het Utrechts Universiteitsfonds. 44% van de alumni doneert of is bereid te doneren aan het fonds. Dit zijn zowel jonge als oudere alumni. Het ondersteunen van onderzoek binnen de universiteit wordt als belangrijkste geefdoel aangemerkt.

Uit de vorige alumni enquête bleek al dat alumni het liefst via e-mail op de hoogte blijven van wat er aan de universiteit gebeurt, en ook nu is dat het geval: 41% van de alumni geeft de voorkeur aan e-mail als communicatiemiddel. Daarom ontvangen onze alumni sinds dit jaar 6 x per jaar de alumni e-mailnieuwsbrief. Daarnaast leest 65% van de alumni het magazine Illuster regelmatig of zeer regelmatig. Zowel digitaal als op papier.

Keuze universiteit voor professionele ontwikkeling

De Universiteit Utrecht biedt sinds een aantal jaar onderwijs aan voor professionals om onder andere alumni de mogelijkheid te geven zich te blijven ontwikkelen. Uit de enquête blijkt dat een grote meerderheid van de alumni van plan is om de komende jaren aan hun professionele ontwikkeling te werken (nascholing). Meer dan 60% zou kiezen voor de Universiteit Utrecht vanwege de kwaliteit van het aanbod voor professionals, en 44% van de respondenten vindt het logisch om voor de UU te kiezen bij nascholing, juist omdat ze eerder aan deze universiteit studeerden.

De voornaamste redenen voor deze professionele ontwikkeling zijn nieuwe vaardigheden leren, verdieping en inspiratie in professie en bijblijven in het vakgebied.

Keuze universiteit voor professionele ontwikkeling

Gewenste vormen van aanbod professionals

Net als in de vorige alumni-enquête geven alumni de voorkeur aan een combinatie van online en bijeenkomsten op locatie en kortdurende trajecten van enkele dagen of maanden. Ook vinden respondenten het belangrijk om een certificaat te ontvangen.

Gewenste vormen van nascholing

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten worden gebruikt om zowel het UU brede alumnibeleid als het facultaire beleid te onderbouwen. Met als doel de band met alumni versterken en het aanbod Onderwijs voor Professionals verder te ontwikkelen. 

Wil je nog meer weten?

Voor verdere informatie over de alumni enquête lees de folder over het alumnionderzoek.

Download de folder hier