26 november 2018

2000ste gedicht op Straatpoezie.nl

De hoofdige boer van A.C.W. Staring. Bron: straatpoezie.nl
De hoofdige boer van A.C.W. Staring. Bron: straatpoezie.nl

Op 20 november 2018 werd het 2000ste gedicht aangemeld op Straatpoezie.nl. Promovenda Kila van der Starre (Moderne Letterkunde) lanceerde de site bijna twee jaar geleden in het kader van haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht over ‘poëzie buiten het boek’. Op haar blog schreef ze over het 2000ste gedicht, de huidige stand van zaken en de toekomst van Straatpoezie.nl.

Kila van der Starre MA. Foto: Joost Bataille
Kila van der Starre MA. Foto: Joost Bataille

Het 2000ste gedicht dat werd aangemeld is het gedicht ‘Herkenning’ van Ida Gerhardt, te lezen in de 1e Steeg in Hattem (Gelderland). Carmen Verhoeven voegde het gedicht toe aan de database, zonder te weten dat haar aanmelding het 2000ste gedicht was. Toeval wil dat Ida Gehardt al een bijzondere rol speelde op de site: met 36 aangemelde gedichten is zij de nummer één dichter op Straatpoezie.nl. Van geen enkele andere dichter zijn zoveel gedichten te lezen in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Gerhardts gedicht ‘Herkenning’ kwam nog niet eerder voor in de database.

straatpoezie.nl

Het doel van Straatpoezie.nl is het maken van een inventarisatie van alle poëzie die dag en nacht gratis te lezen is in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Van der Starre gebruikt de methode ‘crowdsourcing’ om tot die inventarisatie te komen: iedereen die wil, kan voorbeelden van straatpoëzie aanmelden op de site. Dat gaat snel en makkelijk via een online formulier. ‘Iedereen kent wel een straatgedicht, maar niemand kent ze allemaal. Samen weten we meer.’ Dat is het idee dat Kila van der Starre ertoe aanzette om de site te lanceren.

literair erfgoed

Straatpoezie.nl zorgt ervoor dat dit deel van het literair erfgoed digitaal wordt gearchiveerd. Ook levert de site een grote hoeveelheid data op over het fenomeen ‘straatpoëzie’, die Van der Starre gebruik voor haar proefschrift dat in 2019 wordt verwacht. Daarnaast is de site een manier om een breed publiek te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek (ook wel ‘citizen science’ genoemd).

Links: Thuis van Judith Nieken. Rechts: Binnen de perken van Jules Deelder. Bron: straatpoezie.nl
Links: Thuis van Judith Nieken. Rechts: Binnen de perken van Jules Deelder. Bron: straatpoezie.nl

gedicht aanmelden?

Kila van der Starre hoopt dat er nog veel gedichten zullen worden aangemeld op Straatpoezie.nl. Niemand weet hoeveel poëzie er in totaal te lezen is in onze openbare ruimte, maar aan de toestroom van aanmeldingen te zien is het einde nog niet bereikt. Een gedicht aanmelden kan hier.