Studieprogramma

Studieschema, Professioneel vertalen
Klik op de afbeelding om het studieschema (pdf) te bekijken

Studieopbouw

Het masterprogramma Professioneel vertalen duurt anderhalf jaar (90 EC). Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan.

Cursussen

De master bestaat uit taaloverstijgende en taalspecifieke cursussen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans), een stage en een afstudeerproject. Het afstudeerproject bestaat uit een eindvertaling (vertaalproject) en een masterscriptie. 
Bekijk de cursusbeschrijvingen

Jaar 1 | Semester 1 en 2

In het eerste jaar combineer je gedurende drie blokken taalspecifieke vertaalcursussen met bredere cursussen over vertaalmethoden en technieken, editing en beroepsoriëntatie. Tijdens het vierde blok doe je een uitgebreide stage om het werkveld te verkennen.

Jaar 2, semester 1

Het derde semester wordt gewijd aan je afstudeerproject (vertaalproject en scriptie). Zie voor voorbeelden van de scriptie ons scriptiearchief.

 

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

  • hoorcollege 
  • werkcollege 
  • groepswerk
  • zelfstudie
  • stage

Alleen bij de taaloverstijgende reflectiecursussen zijn er hoorcolleges. Bij de taalspecifieke cursussen worden er alleen maar werkcolleges gegeven.

In het kader van de samenwerking met de KU Leuven wordt er ook met blended learning gewerkt, dankzij het UU-programma Educate-IT.

Toetsmethoden

  • vertalingen, voorzien van een verantwoording
  • essays
  • mondelinge presentaties
  • scriptie