Studieprogramma

Het masterprogramma Professioneel vertalen duurt anderhalf jaar (90 EC). Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan.

Studieopbouw

De master bestaat uit taaloverstijgende en taalspecifieke cursussen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans), een stage en een afstudeerproject. Het afstudeerproject bestaat uit een eindvertaling (vertaalproject) en een masterscriptie. Bekijk het studieschema (pdf). 

Jaar 1 | Semester 1 en 2

In het eerste jaar combineer je gedurende drie blokken taalspecifieke vertaalcursussen met bredere cursussen over vertaalmethoden en -ethiek, vertaaltechnologie, revisie en editing, onderzoek, en beroepsoriëntatie. 

Jaar 2, semester 1

Het derde semester wordt gewijd aan je afstudeerproject (vertaalproject en scriptie). 

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 
 • werkcollege 
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • stage

Alleen bij de taaloverstijgende reflectiecursussen zijn er hoorcolleges. Bij de taalspecifieke cursussen worden er alleen maar werkcolleges gegeven.

  Stage

  Het eerste jaar sluit je af met een stage. Tijdens de stage breng je je opgedane kennis direct in de praktijk. Je doet ervaring als (ver)taalprofessional op en raakt vertrouwd met het reilen en zeilen binnen de vertaalwereld. Je kunt denken aan een stage bij:

  • een vertaalbureau
  • een internationaal bedrijf of een internationale instelling met een eigen vertaalafdeling
  • een ondertitelbedrijf
  • de redactie van een krant of tijdschrift waarin vertalingen worden gepubliceerd
  • een instelling van de Nederlandse overheid of van de Europese Unie

  Toetsmethoden

  • vertalingen, voorzien van een verantwoording
  • essays
  • mondelinge presentaties
  • scriptie

  Zoek je een extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Meer over extra uitdaging