Studieprogramma

Studieschema, Professioneel vertalen

Studieopbouw

In het eerste jaar combineer je gedurende drie blokken taalspecifieke vertaalcursussen met bredere cursussen over vertaalmethoden en technieken, editing en ondernemerschap. Tijdens het vierde blok doe je een uitgebreide stage om het werkveld te verkennen. Bekijk ook de cursusbeschrijvingen. Het derde semester (jaar 2) wordt gewijd aan je afstudeerproject (vertaalproject en scriptie). Zie voor voorbeelden van de scriptie ons scriptiearchief.

Masterlanguage

Als je je tijdens je master specialiseert in een taal, biedt Masterlanguage een interessante aanvulling op je studie. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod gericht op de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en de klassieke talen (Grieks & Latijn). De cursussen worden gegeven in de doeltaal (m.u.v. Grieks en Latijn) en worden verzorgd door docenten van:

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam

De cursussen uit dit aanbod kun je bovenop het reguliere cursusaanbod volgen, of (in overleg met de mastercoördinator) deels in de plaats daarvan. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving vind je op de website van Masterlanguage.

Naast het cursusaanbod organiseert Masterlanguage ook lezingen en masterclasses. Op deze manier kom je in contact met docenten (met verschillende expertises) en met talenstudenten uit heel Nederland.

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 
 • werkcollege 
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • stage

Alleen bij de taaloverstijgende reflectiecursussen zijn er hoorcolleges. Bij de taalspecifieke cursussen worden er alleen maar werkcolleges gegeven.

In het kader van de samenwerking met de KU Leuven wordt er ook met blended learning gewerkt, dankzij het UU-programma Educate-IT.

Toetsmethoden

 • vertalingen, voorzien van een verantwoording
 • essays
 • mondelinge presentaties
 • scriptie
Universiteitsbibliotheek