Collegegeld en studiefinanciering

Collegegeld en studiebeurzen voor Nederlanders

Collegegeld 

Het collegegeld voor dit programma bedraagt € 1.084 in 2021-2022 voor voltijdstudenten (wettelijk tarief). 

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiefinanciering

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je studiefinanciering aanvragen.

Studiebeurzen

Extra financiële steun
Professioneel vertalen is een zogenaamde verlengde master. Dat betekent dat je na je afstuderen een beroep kunt doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

Collegegeld en studiebeurzen voor overige EU/EER en Zwitserse burgers

Collegegeld 

Het collegegeld voor dit programma bedraagt € 1.084 in 2021-2022 voor voltijdstudenten (wettelijk tarief). 

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiebeurzen

De Universiteit Utrecht, de Nederlandse overheid en andere organisaties verlenen (studie)beurzen en soortgelijke toelagen. Hieronder een overzicht van de beurzen en leningen waar buitenlandse studenten in Utrecht het vaakst gebruik van maken. Houd er rekening mee dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om een beurs te verkrijgen voor opleidingen die in februari van start gaan.

Ga voor informatie over aanvullende opties naar www.studyin.nl, www.grantfinder.nl of www.scholarshipportal.eu.

Collegegeld en studiebeurzen voor niet-EU/EER burgers

Collegegeld

Het collegegeld voor dit programma bedraagt 16.196 voor het collegejaar 2021-2022 (niet-EU/EER-instellingstarief)

Uitzonderingen op het instellingstarief*:

Het verschuldigde bedrag kan afwijken van het hierboven genoemde bedrag als je een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice als dat het geval is.

* Let op: dit betekent niet dat je automatisch het wettelijk tarief kunt betalen. Je moet ook voldoen aan de overige eisen.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor internationale studenten en voor Nederlandse studenten.

Studiebeurzen

De Universiteit Utrecht, de Nederlandse overheid en andere organisaties verlenen (studie)beurzen en soortgelijke toelagen. Hieronder een overzicht van de beurzen en leningen waar buitenlandse studenten in Utrecht het vaakst gebruik van maken. Houd er rekening mee dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om een beurs te verkrijgen voor opleidingen die in februari van start gaan.

Ga voor informatie over aanvullende opties naar www.studyin.nl, www.grantfinder.nl of www.scholarshipportal.eu.