Vraag je je af wat de invloed van het coronavirus zal zijn op het volgen van jouw studie? Bezoek onze corona FAQ voor studiekiezers.


Icon of internship
3-
jarige master
tot basisapotheker
Zwart icoon met kruisjes, bolletjes en een pijl als route
5
taakgebieden
om breed op te leiden
Icon alumni
98%
van de afgestudeerden
vindt baan binnen het vakgebied

Praktijkgerichte opleiding tot basisapotheker

Het driejarige masterprogramma Farmacie leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.

De farmacieopleiding wordt vormgegeven binnen vijf taakgebieden, namelijk

 • Productzorg
 • Patiëntenzorg
 • Medicatiebeleid
 • Kwaliteitszorg
 • Onderzoek & Innovatie

De kerncompetenties (CanMEDS model) die hier bij horen zijn:

 • Vakinhoudelijke bekwaamheid
 • Communicatie
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Organisatie
 • Professionaliteit
 • Samenwerking

Gedurende de master Farmacie volg je onderwijs in multidisciplinaire cursussen, maak je vroeg kennis met de praktijk, doe je een onderzoeksproject en volg je verschillende keuzecursussen.

Je wordt bij de master Farmacie opgeleid tot geneesmiddelexpert, maar hoe jij je expertise invulling wilt geven ligt bij jezelf.
Chris Prince

Doel van het programma

Deze master leidt je op tot basisapotheker en het diploma geeft toegang tot de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker. In beide werkvelden staan zowel farmaceutische patiëntenzorg als productzorg centraal.

Daarnaast zijn apothekers werkzaam op andere plekken in de gezondheidszorg, zoals bij een zorgverzekeraar of bij de overheid, en werken er apothekers in de farmaceutische industrie, het (farmaceutisch) onderzoek en onderwijs. 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Farmacie
 • Programma: Farmacie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66157
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Startmoment(en):
 • September
 • Februari
Aanmelddeadline:
 • Februari: Nederlandse & EU/EEA studenten: 15 oktober
 • Februari: Studenten buiten de EU/EER: 1 september
 • September: Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 April
 • September: Studenten buiten de EU/EER: 1 April
Collegegeld:
Faculteit:
Bètawetenschappen
Graduate School:
School of Pharmacy