Heb je interesse in..

 • hoe je het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt of een patiëntengroep kunt optimaliseren?

 • het bereiden van medicijnen of bedenken welke toedieningsvorm het meest geschikt is voor een patiënt?

 • op basis van evidence farmacotherapeutisch beleid op te stellen?

 • op welke manier je het beste kunt communiceren met patiënten en artsen om jouw geneesmiddelkennis over te dragen?

Als deze vragen je aanspreken, dan is de master Farmacie iets voor jou.

Ben je meer geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen? Wil je onderzoek naar de naar de kwaliteit, effectiviteit, veiligheid, en bijwerkingen van een nieuw ontwikkeld medicijn? Dan kun je ook terecht bij de master Drug Innovation. 
 

Praktijkgerichte opleiding tot basisapotheker

Het driejarige masterprogramma Farmacie leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg. 

De farmacieopleiding wordt vormgegeven binnen vijf taakgebieden: productzorg, patiëntenzorg, medicatiebeleid, kwaliteitszorg en onderzoek & innovatie 

De kerncompetenties (CanMEDS model) die hierbij horen zijn: 

 • Vakinhoudelijke bekwaamheid 
 • Communicatie 
 • Kennis en wetenschap 
 • Maatschappelijk handelen 
 • Organisatie 
 • Professionaliteit 
 • Samenwerking 

Gedurende de master Farmacie volg je onderwijs in multidisciplinaire cursussen, maak je vroeg kennis met de praktijk, doe je een onderzoeksproject en volg je verschillende keuzecursussen. 

Doel van het programma 

Deze master leidt je op tot basisapotheker en het diploma geeft toegang tot de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker. In beide werkvelden staan zowel farmaceutische patiëntenzorg als productzorg centraal. Daarnaast zijn apothekers werkzaam op andere plekken in de gezondheidszorg, zoals bij een zorgverzekeraar of bij de overheid, en werken er apothekers in de farmaceutische industrie, het (farmaceutisch) onderzoek en onderwijs.

Waarom in Utrecht

 • De master Farmacie in Utrecht is vormgegeven op basis van de vijf taakgebieden van de apotheker en de kerncompetenties. Hierdoor sluit de opleiding goed aan bij de nationale visie op de apotheker van de toekomst. 
 • In Utrecht kiezen we voor uitdagende, kleinschalige en activerende onderwijsvormen, zoals casusbesprekingen en projectonderwijs. Daarnaast leggen we een koppeling tussen onderwijs en praktijkervaring. 
 • De keuzevrijheid in het curriculum geeft je de mogelijkheid voor een beroepskeuze voor te sorteren. Zo kan je werken in de farmaceutische industrie, in het onderzoek of onderwijs of bijvoorbeeld bij de overheid. 
 • We vinden jouw inbreng in ons onderwijs van groot belang. Daarom organiseren we iedere maand een masterlunch en krijg je de mogelijkheid om mee te denken hoe we de masteropleiding kunnen verbeteren.  

In het kort

Diploma: 
Farmacie (MSc)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September, Februari
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 27.969

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66157
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Bètawetenschappen
Graduate school: 
School of Pharmacy
Brochure: 
Brochure aanvragen