Het masterprogramma omvat drie studiejaren. Hierbij vindt een steeds grotere mate van integratie plaats van de twee belangrijkste taakgebieden van de praktiserend apotheker, namelijk productzorg en patiëntenzorg. Het eerste jaar van de master betreft het creëren van awareness over de patiëntenzorg en daarbij dat kennis van het product essentieel is voor farmaceutische zorg. Dit zal in het tweede jaar uitgebreid worden door verdiepend en verbredend onderwijs en daarnaast vindt er verdieping plaats door zelfstandig onderzoek. In het derde jaar worden de taakgebieden volledig geïntegreerd aangeboden in het cursorisch en klinisch onderwijs (apotheekcoschappen).

Tijdens de master leer je onder andere meer over klinische farmacologie, maar ook over de techniek en het onderzoek dat gedaan wordt binnen de farmaceutische wereld.

STUDIEJAAR 1

In het eerste jaar van de master start je met kerncursussen waarin de taakgebieden van het beroep van apotheker centraal staan. Verder maak je in het eerste jaar kennis met de klinische beroepspraktijk in een reële en gecontroleerde setting in de cursus ‘Farmacie in de praktijk’ (met als onderdeel de apotheekgame). Tot slot wordt het jaar afgesloten met het vak ‘Polyfarmacie’, waar het cursorisch onderwijs wordt gecombineerd met een coschap in een openbare apotheek.

STUDIEJAAR 2

In het tweede jaar zal je kennis uitgebreid worden door verdiepende en verbredende cursussen. Verder maak je kennis met de ziekenhuisapotheek via een coschap gecombineerd met cursorisch onderwijs in de cursus ‘Klinische farmacie’. Ook zal er verdieping plaatsvinden door je onderzoeksproject van 20 weken gedurende het tweede jaar.

Onderzoeksproject
Het onderzoeksproject speelt een rol bij je academische vorming. Hierbij krijg je de kans zelf een onderzoeksgroep en onderwerp te kiezen, al dan niet in het buitenland. Het onderzoeksproject heeft een omvang van 20 weken (30 studiepunten).

STUDIEJAAR 3

In het derde jaar volg je de laatste cursussen, waarbij alle taakgebieden volledig geïntegreerd zijn. Ook volg je je keuzestage van 5 weken en je eindcoschap van 10 weken.

Coschappen in de apotheek
In de master zijn drie cursussen waarin cursorisch onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden met apotheekstages. Hierbij zal 50% van de tijd in de cursus aan de stages besteed worden. Je volgt in totaal 26 weken coschap in externe apotheken.

Keuzestage
De keuzestage biedt je de mogelijkheid om stage te lopen bij een organisatie die tot het farmaceutisch werkveld behoort, maar dat zich niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de openbare of ziekenhuisapotheek. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het een organisatie, bedrijf of instelling betreft waar apothekers werkzaam (kunnen) zijn binnen het farmaceutisch expertisegebied. De keuzestage duurt 5 weken.

Eindcoschap
Tijdens de eindcoschap zal je tien weken lang volledig geïntegreerd werken en leren in een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek. Hierbij staat het toepassen in de praktijk van alle opgedane kennis centraal. Het taakgebied kwaliteitszorg staat hierbij centraal.

beta farmacie studieschema 2018