Ik vind het erg fijn dat deze master opleiding niet alleen opleidt tot openbaar apotheker, maar juist ook de mogelijkheden biedt om het apothekersvak in andere werkvelden uit te oefenen: ziekenhuisfarmacie, industriële farmacie, farmaceutisch onderzoek en farmaceutische beleidsinstellingen.

Van de afgestudeerde apothekers en farmaceuten vindt 98% binnen enkele maanden een baan op het eigen vakgebied. De toekomstverwachting met betrekking tot de werkgelegenheid in de farmacie is uitstekend.

Mogelijke carrièrepaden 

Het merendeel van de afgestudeerde apothekers (circa 70%) is werkzaam in de gezondheidszorg als gevestigde of tweede apotheker in een openbare apotheek, of in een ziekenhuisapotheek. Anderen zijn werkzaam in de industrie, bij de overheid, als onderzoeker of als docent.

Academische carrière

Als apotheker kun je onderzoek gaan doen aan universiteiten, in onderzoekscentra en in de farmaceutische industrie in zowel binnen- als buitenland.

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen
 • het vinden van nieuwe aangrijpingspunten in het lichaam voor geneesmiddelen
 • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen
 • de manier waarop patiënten geneesmiddelen gebruiken
 • de werkzaamheid en de veiligheid van een geneesmiddel 

Naar de arbeidsmarkt

Openbare apotheek

Een groot deel van de afgestudeerden vindt zijn toekomst in de openbare apotheek (de apotheek om de hoek). De openbare apotheker is medebehandelaar en is daarmee samen met arts en patiënt verantwoordelijk voor het juiste geneesmiddel in de juiste samenstelling bij de juiste patiënt. Daarom zijn begeleiding van het geneesmiddelgebruik, advisering van patiënten en artsen en regelmatige beoordeling van de medicatie belangrijke taken. Als zelfstandig apotheker ben je ook verantwoordelijk voor een goede farmaceutische bedrijfsvoering.

Ziekenhuisapotheek

Een klein gedeelte van de afgestudeerden is als ziekenhuisapotheker werkzaam. Deze functie vergt speciale scholing, waarvoor jaarlijks ongeveer 20-25 opleidingsplaatsen beschikbaar zijn.

De ziekenhuisapotheker heeft minder direct contact met patiënten dan de openbaar apotheker. Belangrijke taken van de ziekenhuisapotheker zijn:

 • overleggen met artsen/specialisten over vaak gecompliceerde medicaties
 • controle op de kwaliteit van in het groot bereidde geneesmiddelen
 • analyse van patiëntenmateriaal als urine en bloed

Farmaceutische industrie

Voor apothekers in de farmaceutische industrie zijn er diverse mogelijkheden:

- ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
- geneesmiddelenbereiding in het groot 
- kwaliteitsbeheer van geneesmiddelen
- registratie van geneesmiddelen
- het geven van voorlichting en serviceverlening aan afnemers
- commerciële functies

Overheid 
Ook bij de overheid zijn mensen met een goede en uitgebreide kennis van geneesmiddelen nodig, bijvoorbeeld bij:

 • inspectiediensten, zoals de inspectie voor de volksgezondheid
 • het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, verantwoordelijk voor toelating van geneesmiddelen op de Nederlandse markt
 • zorgverzekeraars
 • het ministerie van VWS

Onderwijs 
Afgestudeerde apothekers werken ook als docent in het wetenschappelijk onderwijs en op de opleiding voor apothekersassistenten.