Waarom is de loonkloof anno 2020 nog steeds een feit?

© iStockphoto.com
© iStockphoto.com

Prof. dr. Belle Derks (Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie) was te gast bij de podcast Omdat wij het verdienen om te spreken over de nog altijd bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen. 

Prof. dr. Belle Derks
Prof. dr. Belle Derks

Het is inmiddels 50 jaar nadat Joke Smit haar artikel Het onbehagen bij de vrouw schreef. Nog steeds verdienen vrouwen voor hetzelfde werk minder dan mannen. Derks geeft aan dat de loonkloof een hardnekkig probleem is. Dit komt omdat er veel verschillende processen zijn die bijdragen aan de loonkloof. Hierdoor is het een heel complexe kwestie om op te lossen. 

Kostwinner 

Meisjes worden minder dan jongens voorbereid op de arbeidsmarkt, stelt Derks. Van jongens wordt verwacht dat zij een studie gaan volgen waarmee ze zicht hebben op een hoog salaris. Meisjes moeten daarentegen vooral een studie kiezen die ze leuk vinden, omdat er niet de verwachting heerst dat zij later de kostwinner van het gezin zijn.