16 september 2019

Van ouderenzorg tot duurzame energie: er ontstaan steeds meer burgerinitiatieven in Nederland

Prof. dr. Tine De Moor (Economische en sociale geschiedenis) is te zien in een nieuwe video van Stichting DOEN. Deze stichting zet zich in voor een groene, sociale en creatieve samenleving waarin het gemeenschappelijke voorop staat. 

Vandaag de dag ontstaan burgercollectieven om twee redenen, stelt De Moor in de video. Ten eerste ontstaan er collectieven omdat de overheid en de markt bepaalde problemen niet oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de honderden zorgcollectieven die inmiddels zijn ontstaan in Nederland. Vaak ontstaan deze collectieven in krimpgebieden, waar investeerders commercieel gezien weinig interesse in tonen. 

Duurzame energie 

Aan de andere kant zijn er collectieven die vanuit een bepaalde opportuniteit ontstaan. De Moor noemt als voorbeeld de vele coöperaties die zich richten op duurzame energie. Burgers kunnen op deze manier controle uitoefenen op de energie die zij opwekken. Vaak zijn dergelijke initiatieven financieel gezien ook gunstig voor de burger.