Roberta D'Allessandro in Trouw: 'kies in het onderwijs voor zowel het Engels als het Nederlands'

© iStockphoto.com

Prof. dr. Roberta D'Alessandro (Syntax en Taalvariatie) schreef een opiniestuk in Trouw, waarin ze pleit voor het gebruik van zowel het Engels als het Nederlands in het onderwijs. 

Prof. dr. Roberta D’Alessandro. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Roberta D'Alessandro

De Engelse taal krijgt steeds meer aandacht in het onderwijs en neemt in sommige gevallen de plaats van het Nederlands over. D'Alessandro betreurt de eenkennige gerichtheid op het Engels, die volgens haar ten koste gaat van kennis van andere talen. Tegenwoordig wordt vaak gedacht dat het Engels de taal van de toekomst is. D'Alessandro vraagt zich in Trouw af of dat wel zo is.  

van meertaligheid naar tweetaligheid

"Nederland is altijd meertalig geweest", aldus D'Alessandro. Ondanks het feit dat Nederland nooit een eigen wereldtaal had, is het land lange tijd belangrijke speler op het wereldtoneel geweest. Op een zeker moment kwam het Engels op de voorgrond. "Op dat moment besloot de Nederlandse samenleving dat het Engels de enige belangrijke taal was, en binnen een generatie lijkt Nederland zijn traditionele meertaligheid te vervangen voor tweetaligheid", aldus D'Alessandro. We richten ons te veel op de keuze tussen de ene of de andere taal. In plaats daarvan zouden we, om een brede talenkennis te behouden, ruimte moeten geven aan meer dan één taal in het onderwijs. 

Meer informatie
Lees het opiniestuk hier