Ook op online platforms wordt niet iedereen gelijk behandeld

Een groepje mensen met een smartphone in de hand © iStockphoto.com/scyther5
© iStockphoto.com/scyther5

In de platformeconomie wordt etnisch gediscrimineerd. Online beoordelingen, waarmee minderheden een reputatie kunnen opbouwen, blijken niet de oplossing te zijn. In Sociale Vraagstukken legt Judith Kas samen met dr. Rense Corten en prof. dr. Arnout van de Rijt uit waarom dit probleem zich niet zo gemakkelijk op laat lossen.

Vertrouwen en de platformeconomie

Op online platformen ligt de nadruk vaak op de persoonlijke informatie van gebruikers. Namen en foto’s van gebruikers kunnen informatie bevatten op basis waarvan kan worden gediscrimineerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gender en etniciteit. Dat is niet het doel van deze nadruk: persoonlijke informatie is volgens Corten bedoeld om vertrouwen tussen gebruikers van het platform te kweken. Dit vertrouwen is belangrijk in de platformeconomie, want als je bijvoorbeeld via het platform Peerby een boormachine uitleent, zal je toch een bepaalde mate van vertrouwen moeten hebben in de aanvrager.

Online beoordelingen

Online beoordelingen zouden een oplossing zijn voor discriminatie in de platformeconomie. “Het idee is dat mensen etniciteit en geslacht minder laten meewegen in hun beslissing als er ook beoordelingen zijn,” legt Corten uit. Hoewel dit uit onderzoek inderdaad het geval blijkt te zijn, is dat niet het hele verhaal. “[S]ommige mensen hebben minder kans om deel te nemen aan een transactie en hebben dus ook minder kans om een beoordeling te krijgen.” De discriminatie van gisteren is daarmee volgens Corten de reputatie van vandaag. Een betere oplossing? Geef foto’s en namen een minder prominente plek op online platformen, en help gebruikers aan een eerste review.