31 januari 2019

Lucien van Liere in De Volkskrant

Neemt het aantal religieuze mensen toe tijdens oorlog?

© iStockphoto.com

Op 29 januari verscheen het artikel 'Hoogleraar aan Harvard: ‘Oorlog maakt mensen religieuzer’' in De Volkskrant. Dr. Lucien van Liere (Religiewetenschap) reageert in dit artikel op onderzoek van de Amerikaanse antropoloog Joseph Henrich en collega's over religie en conflict, waarvan de resultaten recentelijk in Nature Human Behaviour zijn gepubliceerd. 

Dr. Lucien van Liere
Dr. Lucien van Liere

Het onderzoek van wetenschappers aan Harvard richtte zich op de vraag of religiositeit toeneemt na het ervaren van oorlogsgeweld. Het resultaat is bevestigend: 'personen met pijnlijke oorlogservaringen zoeken vaker toenadering tot religieuze groepen en nemen vaker deel aan religieuze rituelen. Dat geldt zowel voor christenen als voor moslims', aldus De Volkskrant

zwaktes in onderzoek 

Van Liere benadrukt de relevantie van het onderzoek voor inzicht in processen van radicalisering, maar wijst ook op zwaktes van het onderzoek van Henrich en collega's: "Het is van belang om te analyseren of religieuze leiders een rol spelen bij intensivering van een conflict of bij de-escalatie. Dit kan van belang zijn om het empirisch materiaal en de schommelingen daarin per regio te begrijpen. Nu lijkt het alsof het omgaan met trauma, sterfelijkheid en onzekerheid de redenen zijn waarom mensen religieuzer zouden worden", aldus Van Liere in De Volkskrant